.

Imatge d'un exemplar de la tortuga

El proper dilluns, 13 d’octubre, es durà a terme l’alliberament de quasi 300 tortugues mediterrànies (Testudo hermanni hermanni), majoritàriament adultes, al Parc Natural de la Serra de Montsant, al Priorat.

Des de l’any 2005, el Departament d’Agricultura duu a terme un projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània en el Parc Natural de la Serra de Montsant amb l’objectiu final d’aconseguir una població viable de tortuga mediterrània a Montsant. Fins a dia d’avui s’hi han alliberat 1.854 exemplars. Aquest programa de reintroducció es realitza amb la col·laboració del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), que gestiona i fa el seguiment de les tortugues alliberades i que treballa conjuntament amb l’equip tècnic i de la brigada del parc. També coordina la xarxa de criadors particulars que col·laboren amb els projectes de reintroducció.

Aquesta espècie de tortuga té una de les distribucions geogràfiques més reduïdes d’Europa Occidental. Catalunya és l’únic territori de la península Ibèrica que compta amb  l’única població autòctona situada al Paratge Natural de l’Albera i també l’ha re introduït  en quatre espais naturals protegits: el Parc Natural de Garraf, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, Serra de Llaberia i el Parc Natural de la Serra de Montsant.

L’espècie està greument amenaçada d’extinció principalment degut a la destrucció i modificació del seu hàbitat  (incendis, desenvolupament  urbanístic, abandonament  de conreus i de la ramaderia extensiva,  augment de predadors com els senglars). Malgrat ser una espècie protegida els espolis continuen sent també un greu problema perquè resulta una espècie molt atractiva  per tenir a casa com a animal de companyia. Per tant el seu futur a Catalunya passa per la conservació de l´única població natural present al massís de l’Albera i per potenciar la creació de noves poblacions dins l’àrea de distribució històrica i potencial de l’espècie, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’espais que serveixin de refugi per a aquesta espècie.

L’alliberament d’aquest dilluns es nodreix d’exemplars seleccionats segons els criteris morfomètrics i de coloració que defineixen la subespècie. Concretament, aquest alliberament es realitza amb exemplars de les illes Balears, com ha succeït en els darrers quatre anys del projecte,  ja que es compta amb el suport del centre de recuperació de fauna salvatge del GOB Menorca, centre en conveni amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.