.

El Tribunal Suprem ha emès una sentència en què estableix que l’impost de les hipoteques l’ha de pagar el banc i no el client.

El Tribunal Suprem ha emès una sentència en què estableix que l’impost de les hipoteques l’ha de pagar el banc i no el client. Així, l’alt tribunal modifica la jurisprudència anterior i, interpretant el text refós de la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, conclou que és l’entitat bancària la que ha d’assumir l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques amb garantia hipotecària. El Suprem té en compte que el negoci és la hipoteca i que l’únic interessat en fer l’escriptura pública i inscriure-la és l’entitat bancària, ja que sense aquest tràmit no podria fer negoci a través del préstec.

Així, la sentència suposa l’anul•lació d’un article del reglament de l’impost (que establia que el client és el subjecte passiu de l’impost) per ser contrari a la llei. En concret, es tracta de l’article 68.2 d’aquest reglament, aprovat per reial decret.

Poc després de fer-se públia la sentència, els títols bancaris al selectiu Íbex 35 registrraven al migdia fortes pèrdues de fins al 10%, i que es mantenien a l’entorn del 7% cap a les 13 hores. Bankia, Banc Sabadell, Bankinter i CaixaBank, lideraven les pèrdues i es deixaven poc abans de les 14h el 7,95%, el 7,69%, el 7,64% i el 7,50%, respectivament, mentre que el BBVA perdia el 3,49. Els títols del Banc Santander retrocedien el 2%.