.

L’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, ha participat d’una mesa de concertació per concretar els projectes a potenciar. Foto: Cedida

L’Ajuntament la Secuita i la Diputació de Tarragona han planificat les actuacions i projectes municipals que formaran part del pla ImpulsDipta, el nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. L’alcalde de la Secuita, ha participat a la mesa de concertació, celebrada recentment a l’edifici Síntesi de la Diputació a Tarragona, durant la qual s’han abordat conjuntament les futures inversions, els programes i les assistències que el pla inclourà, així com la seva planificació, a proposta de l’equip de govern.

A partir d’aquesta anàlisi s’ha establert un document bàsic de planificació definitiva, que es concretarà en un conveni de concertació que se signarà properament. En destaquen les següents actuacions: la construcció del nou magatzem per a la Brigada Municipal, la urbanització del carrer Catalunya de la Secuita, el dotar a tots edificis municipals de captadors fotovoltaics i les programacions de cicles culturals entre d’altres actuacions programades.

El pla ImpulsDipta de la Diputació pretén ser un revulsiu per a la gestió, l’organització i l’economia dels diferents municipis. En aquest sentit, es tracta d’un model que s’adapta al cicle inversor de cada ajuntament, i està pensat per utilitzar i rendibilitzar al màxim les quantitats que s’atorgaran a cadascun. D’altra banda, amb aquest sistema se simplificarà fins a un 75% la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació de Tarragona.


Altres notícies:


El pressupost total del pla ImpulsDipta per al municipi de la Secuita ascendeix a 835.230,21 € per a aquest mandat. Aquest dota els municipis de recursos econòmics que permetin tirar endavant projectes o actuacions rellevants per al municipi, però també estableix àmbits d’actuació obligatoris, considerats estratègics per a la demarcació en el seu conjunt. D’aquesta manera, el municipi de la Secuita haurà de destinar, almenys, el 5% dels recursos que li hagin estat atorgats (41.761,51 €) en matèria de cultura i interès ciutadà, el 10% (83.523,02 €) a salut pública (aigua, piscines, plagues…) i el 15% (125.284,53 €) a actuacions per a la transició ecològica (eficiència energètica, residus, prevenció d’incendis…) i el 70% (584.661,15 €) a inversions.

El pla Impuls Dipta regulador de la cooperació de la Diputació de Tarragona amb els ens locals mitjançant concertació estableix com a principis bàsics l’autonomia local, la flexibilitat territorial, el treball en xarxa, la sostenibilitat, la gestió eficient, el bon govern, la concertació i la suma d’esforços i recursos per assolir objectius comuns.