TOTS 21

Imatge de la façana de la cooperativa.

La secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, s’ha quedat sense liquiditat. Segons ha confirmat la Cooperativa a l’ACN, en l’auditoria dels comptes del 2016 es constata que hi ha números que no quadren. Les presumptes irregularitats es van detectar gràcies a la inspecció de l’administració, segons han explicat a l’ACN fonts del Govern. Els serveis jurídics de la Cooperativa apunten a documentació alterada o falsificada, una comptabilitat retardada i altres desajustos d’actius i passius que han provocat manca de liquiditat pràcticament total, tot i que encara no se sap de quants milions d’euros és el forat. La Cooperativa, sense líquid, sí que compta amb actius. Dimarts al vespre es va celebrar una reunió amb els socis per explicar la situació.

El problema es detecta el 2016, quan s’auditen els comptes de la secció de crèdit i l’auditor emet un informe en què expressa que hi ha números que no quadren. Des del Departament d’Economia i Finances inicien una inspecció, segons han expressat des de la Cooperativa, en què queda palès que els actius i els passius no estan clars, que hi ha desajustos, documentació alterada, amb préstecs concedits sense signar, i una manca de coneixement de quant crèdit hi ha prestat. Tot plegat condueix a una manca de liquiditat pràcticament total.

La Cooperativa va denunciar dilluns els fets als Mossos d’Esquadra. La Generalitat, només amb funcions de supervisió i sense tutela administrativa, ja ha iniciat els tràmits per tirar endavant els expedients sancionadors que s’escaiguin i col·laboraran en cas que l’assumpte acabi en un jutjat per depurar responsabilitats per via penal.

La Cooperativa, sense líquid, sí que compta amb actius, d’immobles o crèdits concedits a cooperativistes. Així, neguen que els socis hagin de perdre els diners. La directora de la secció de crèdit ha estat destituïda i l’auditor, apartat. A partir de la reunió celebrada dimarts al vespre, s’ha acordat formar una comissió de suport als cooperativistes. També s’incorporarà un auditor que remunti la comptabilitat per conèixer l’estat real de la secció de crèdit. A partir d’ara, les reunions dels socis seran periòdiques per informar de les novetats que vagin sortint.

L’ajuntament ajudarà als veïns més afectats pel bloqueig

L’alcalde de l’Aleixar, Antoni Abelló, ha explicat a l’ACN que la reunió, on es va explicar que la secció de crèdit es trobava bloquejada per manca de liquiditat, va causar «un gran sotrac» a tot el municipi, ja que gairebé tots els veïns són socis o pertanyen a la cooperativa. El bloqueig afecta unes 200 famílies.

El batlle ha explicat que el consistori, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Camp, ha impulsat un «pla de contingència» per aquelles persones que es trobin afectades per la situació i els diners de la secció de crèdit siguin els únics que tinguin a l’abast «per al seu dia a dia». Així, l’ajuntament treballarà per cobrir les necessitats bàsiques i facilitar l’alimentació, els subministraments o congelar els impostos, en cas que sigui necessari.

Davant la manca de liquiditat, una de les opcions de la cooperativa seria la venda d’actius, com ara els béns immobles. En aquesta línia, l’alcalde no ha descartat que l’ajuntament, «que no és el més ric», pugui arribar a «fer un esforç» inserint liquiditat. Amb tot, aquest assumpte no s’ha posat damunt la taula, i la qüestió se centra en les irregularitats, en fase d’investigació.

El PSC portarà el cas al Parlament

Rosa Maria Ibarra.

La diputada socialista al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha anunciat avui que el grup del PSC presentarà una bateria de preguntes per saber si la Generalitat té la informació sobre l’import total i els motius que han provocat la fallida, quines accions ha emprès el Govern per gestionar aquesta situació i si els dipòsits de la secció de crèdit estan garantits pel fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit. En cas afirmatiu, si es compleixen els requisits per utilitzar-los.

Finalment la diputada socialista preguntarà al Govern sobre si pensa coordinar una resposta a aquesta situació amb les diferents institucions del territori: ajuntament, consell comarcal i Diputació.

Ibarra ha explicat que el grup socialista estarà especialment amatent a aquesta qüestió “ja que som plenament conscients dels seus efectes perquè parlem d’unes 200 famílies afectades, fills i filles del poble, que tenien els seus estalvis en aquesta cooperativa. Aquestes persones demanen i necessiten una resposta ràpida a la situació que estan patint i nosaltres exigiríem a la Generalitat que aquesta resposta sigui efectiva».

Cal tenir present que, segons les primeres estimacions que barallen els socialistes, el forat econòmic detectat és de 1’3 milions d’euros, tot i que no es descarta que aquest forat pugui arribar als tres milions d’euros.

ACN/Redacció