.

.

TOTS 21

Durant el primer trimestre del 2021 s’ha quintuplicat la demanda de llicències d’obres per piscines municipals respecte als altres anys. Foto: Ajuntament

El passat 9 d’abril, el ple de la Pobla de Montornès va aprovar per majoria absoluta (amb els vots a favor d’ERC, Centrats i el regidor no adscrit Fèlix Lillo, l’abstenció d’Ampm i el vot en contra de Podem) la suspensió de llicències de construcció de piscines durant un any al terme, atès que les normes urbanístiques són de l’any 1981 i no en regulen la construcció. Fruit d’això, la intenció és adaptar la normativa i que es puguin dur a terme d’una forma més sostenible.

Segons explicava l’alcalde, Francesc Larios, a Tots21, “la pandèmia ha canviat el costum i els hàbits de molts de nosaltres i això també inclou les segones residències, que durant el primer trimestre del 2021 s’ha quintuplicat la demanda de llicències d’obres per piscines municipals respecte als altres anys. El fet de no tenir unes normes urbanístiques clares pel que fa a la construcció de piscines -continua- ha generat un creixement d’aquest espai d’oci d’una manera poc sostenible pel nostre municipi”

El batlle recorda “els problemes que patim de subministrament, on la demanda d’aigua, sobretot als mesos estivals, és molt superior al cabdal que en podem obtenir dels nostres pous i que se sumen a una xarxa de canonades obsoletes a les urbanitzacions que pateixen moltes avaries , tant pel desgast com per les avaries produïdes pels inevitables talls d’aigua que se’n fan”.

L’any 2019 “ens vam trobar que finalitzava la reserva que teníem per connectar-nos a la xarxa del CAT i vam poder negociar una nova pròrroga de dos anys més, amb una bonificació del 100 % del cànon de reserva que es pagava anteriorment. El mateix Consorci d’aigües de Tarragona ens està revisant el projecte per fer la connexió fins al dipòsit de Poblamar (amb un cost aproximat a 800.000 €), ja que és el més proper al punt de connexió, que es troba al costat de l’autopista”, explica Larios.

Paral·lelament, l’any 2020 “vam fer diverses actuacions, com recuperar el pou de l’escorxador, que fins ara estava inactiu i així poder obtenir 9 m3/l’hora, reparacions al Pou del Barranc, que ens subministra 4 m3/l’hora i el subministrament d’aigua mitjançant vehicles cisterna per evitar fer més talls d’aigua a l’estiu. Aquesta darrera actuació ha comptat amb una subvenció de 3.558,60 € a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua”.

Durant aquests mesos que han transcorregut del 2021 “hem fet reparacions a les canonades i així evitar la pèrdua de 5 m3/l’hora i tenim previstes pels pròxims dies dues actuacions per recuperar el pou Flor, del que estimem treure’n 15 m3/hora i col·locar una bomba addicional al pou de Rubials, atès què és el pou que més aigua ens subministra”, conclou l’alcalde.

J.G.