.

.

TOTS 21

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx. Foto: Tots21

Aquest dimarts 18 de maig es va celebrar un ple extraordinari a la Pobla de Montornès on es va donar compte del romanent de tresoreria del 2020, que ascendeix a 1.453.464,96 € i que reflecteix l’excel·lent gestió econòmica de l’actual equip de govern. Durant el 2020 es van liquidar els crèdits bancaris i sobretot, es van donar de baixa serveis innecessaris i factures errònies que de forma sistemàtica s’anaven pagant per falta de fiscalització de l’antiga regidoria d’Hisenda. A aquesta gestió s’hi ha d’afegir l’increment en les subvencions atorgades per les diferents inversions a realitzar al municipi.

“Aquest romanent ens permetrà avançar algunes de les inversions previstes per als següents anys”, segons afirmava l’alcalde, Francesc Larios, com són el canvi de l’enllumenat d’una gran part de les urbanitzacions (215.000 €), la construcció d’hidrants/boques d’incendis (88.736,05 €), la legalització de quadres elèctrics (15.000 €), la instal·lació d’un columbari al cementiri municipal (16.000 €) la reforma de les antigues escoles per reconvertir-la en un centre cultural/biblioteca (167.996,12 €) o la construcció d’un bar municipal al voltant de la piscina que pugui donar servei durant tot l’any (40.431.88 €), totes elles amb subvencions superiors al 80%.

Aquestes modificacions per a realitzar noves inversions al municipi van ser aprovades amb els vots a favor d’ERC, Centrats, Podem i del regidor no adscrit, Félix Lillo i amb el vot en contra dels regidors de AMPM.

Redacció