.

.

TOTS 21

Un moment de la reunió de la Junta Local de Seguretat. Foto: Anna F / Ajuntament

La Junta Local de Seguretat que ha tingut lloc aquest migdia a l’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat el Pla Local de Seguretat del municipi per al període 2019-2022. Els principals objectius d’aquest són: millorar el sistema de seguretat, reduir els fets delinqüencials, reduir l’accidentalitat, protegir la ciutadania davant riscos naturals, fomentar la convivència i el civisme i garantir la seguretat urbanística i mediambiental.

Aquest és l’acord més destacable de la Junta que ha comptat amb la participació de l’alcalde, Eduard Rovira; el director dels Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Joan Carles de la Monja; la subdirectora general de coordinació de Policia de Catalunya, Begonya Curto; el regidor de Governació, José García, el sotsinspector cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal, i altres comandaments de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.

En relació als objectius generals abans esmentats, se n’han marcat d’altres de més específics amb les accions que caldrà dur a terme. A grans trets, es duran a terme actuacions per millorar la coordinació dels actors de seguretat; reforçar el model de proximitat i l’atenció ciutadana; fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania; incrementar les accions preventives de delictes relacionats amb el tràfic, la tinença i el consum de drogues; implantar mesures i estratègies preventives a les platges; millorar el compliment de la disciplina viària; sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc; millorar la seguretat del trànsit en zona urbana; elaborar i actualitzar els plans de protecció civil; reduir els conflictes amb els grups de risc, controlar la seguretat sanitària i mediambiental, etc. Per a la seva execució, el pla conté un cronograma on s’estableixen les periodicitats de les accions a emprendre durant la durada del mateix.

Una altra qüestió que ha tractat la Junta Local de Seguretat de Torredembarra ha estat la valoració de la situació de delinqüència i altres aspectes policials de l’any en curs. Pel que fa als fets delictius, segons dades aportades pels Mossos d’Esquadra, aquests s’han vist reduïts en un 3,46% en relació a l’any anterior i les dades acumulades des del 2013 assenyalen que la reducció se situa en el 8,25 %.

Principals dades del 2018 (a 31 d’octubre) facilitades per la Policia Local de Torredembarra:

Policia administrativa

Gestió interna (escrits a particulars, informes d’ocupació, escrits a diferents organismes oficials): 2.354. Increment del 0,34 % respecte del 2017.

Denúncies per ordenança municipal de circulació: 3.452. Increment del 47,7 % respecte del 2017.

Policia de trànsit

Denúncies al Servei Català de Trànsit: 179. Increment del 4 %.

Accidents de Trànsit: 127. Increment del 9,4 %.

Vehicles retirats amb grua: 391. Increment del 10,2 %.

Policia judicial

Atestats instruïts: 1.239. Disminució del 2 %.

Detencions: 35. Disminució del 35,1 %.

Unitat de Mediació (creada darrer trimestre del 2016): 25 expedients tramitats respecte als 17 del 2017.

Vigilància de platges: 3 víctimes, 24 rescats a l’aigua, 603 assistències, 20 actuacions amb ambulància.