.

.

TOTS 21

Imatge d'arxiu de la presentació del Multireferèndum.

Imatge d'arxiu de la presentació del Multireferèndum.

La Junta Electoral Central ha fet públic un acord signat el 19 de maig en què prohibeix la celebració del multireferèndum previst a diverses localitats de Catalunya els dies 24 i 25 de maig, coincidint amb les eleccions europees. La Junta considera que la instal·lació d’urnes a les immediacions dels col·legis electorals podria influir en els electors i, per tant, vulneraria l’article 53 de la Llei electoral. Per aquest motiu determina que “les entitats convocants s’hauran d’abstenir de fer durant els dies de reflexió i votació de les eleccions al Parlament Europeu les activitats objecte d’aquesta consulta”.

La Junta considera que instal·lar taules de votació en diferents municipis de Catalunya a les proximitats dels col·legis electorals, com pretén fer el multireferèndum, el dia de la votació de les eleccions al Parlament Europeu per plantejar preguntes com les anunciades “constitueix una activitat de naturalesa política susceptible d’exercir influència als electors” i que “afecta els principis de reflexió i regularitat que han de presidir l’acte de votació” i que, per tant, és “contrària al que disposen els articles 53 i 93 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General”.

Segons la resolució de la JEC, per adoptar aquest criteri els membres han tingut en compte el fet que “un dels convocants sigui un partit polític amb representació al Parlament de Catalunya” -en referència a la CUP-, que malgrat que “legítimament ha optat per no presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu” no pot “esquivar la prohibició absoluta de realitzar cap acte de campanya o propaganda electoral” el dia de la votació.

A més, consideren “d’especial rellevància” el fet que les preguntes que el multireferèndum vol plantejar a la ciutadania “tinguin una indubtable naturalesa política i es trobin en el debat polític a aquesta comunitat autònoma o les localitats afectades”, com són, diuen, “les qüestions referides a la política agrícola o energètica, el pagament del deute públic, o la vinculació de les iniciatives legislatives populars” així com “projectes locals de parcs temàtics, d’abastiment d’aigües, o de construcció de línies d’alta tensió”.

La Junta addueix com a element que justifica la naturalesa “polèmica” del multireferèndum “el fet que els representants de diverses candidatures electorals (PP, PSOE, UPyD, Vox, Cilus) s’hagin manifestat contraris a permetre aquest tipus d’acte”. En canvi, la JEC apunta que “a partir del dia seguent de la votació la JEC no té res a objectar en la realització d’aquesta activitat”.