.

.

TOTS 21

Durant el primers mesos del 2022 l’Ajuntament ja ha gestionat 83 comunicacions d’instal·lacions fotovoltaiques. Foto: Ajuntament

La instal·lació de plaques solars s’ha disparat a Cambrils. Durant els primers mesos del 2022 els serveis tècnics del Departament d’Urbanisme han gestionat 83 comunicacions d’instal·lacions fotovoltaiques, mentre que durant el mateix període de l’any 2021 només van entrar al registre 23 peticions d’instal·lacions fotovoltaiques.

Aquest destacat increment ve motivat per diversos factors, entre els quals hi ha dues mesures de l’Ajuntament per fomentar les energies renovables: la bonificació del 50% de la quota de l’IBI durant tres anys i el descompte del 50% de l’ICIO (que s’afegeix al descompte de 100 euros en la taxa de gestió de totes les obres menors). Aquestes bonificacions de l’Ajuntament se sumen a les ajudes de la Generalitat i a l’increment del preu de l’energia.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha posat en valor l’esforç del personal tècnic del departament per abordar aquest augment d’informes i ha explicat que l’Ajuntament de Cambrils aposta pel foment de les energies renovables per avançar cap a una ciutat cada vegada més sostenible.

Les ordenances municipals estableixen aquestes bonificacions del 50% de l’ICIO i el 50% de l’IBI (durant 3 anys) pels propietaris d’edificis ja construïts que hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum. En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges durant els tres períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació.

D’altra banda, la campanya per a la rehabilitació d’habitatges “Cambrils + bonica” també incloïa subvencions per la millora de l’eficiència energètica. Les ajudes es destinen a les obres per millorar les condicions energètiques de l’edifici, o habitatges, mitjançant la incorporació d’aïllaments tèrmics i de finestres i tancaments més eficients. En el cas d’actuacions individuals, la subvenció arribava fins al 25 % del cost de l’obra amb un màxim de 500, i en el cas d’actuacions comunitàries, la quantitat s’elevava fins al 40% amb un màxim de 1.500 euros.

Redacció