.

A Tarragona l'IPC  una dècima per sota del mes anterior

A Tarragona l'IPC una dècima per sota del mes anterior

L’índex de preus de consum (IPC) del juny a les comarques de Tarragona se situa en el -0,1%, una dècima per sota del mes anterior, segons ha publicat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A nivell mensual, l’IPC ha augmentat un 0,1%. La inflació a Catalunya ha caigut al 0,4%, una dècima menys que el maig. A tot l’Estat, la inflació ha crescut un 0,1%, també una dècima per sota de la registrada el mes anterior i confirma així les dades de l’indicador avançat de l’IPC. Els preus amb més repercussió en la moderació de l’IPC han estat els dels aliments i les begudes no alcohòliques, que disminueixen set dècimes, i els de l’habitatge, que retrocedeixen sis dècimes respecte al maig.

Concretament, la disminució del preu de l’habitatge es deu fonamentalment a la caiguda del subgrup de preus de l’electricitat, a causa a la devolució als consumidors de la quantitat facturada en excés en els sis primers mesos de l’any. Pel que fa a l’alimentació, destaca la moderació de preus de les fruites fresques i les baixades dels preus de les patates i els seus preparats, els olis i la carn d’au, així com de les llegums i hortalisses fresques.

Tot i la baixada de la taxa anual de l’IPC general, l’INE assenyala l’augment del grup ‘Altres béns i serveis’, que augmenta la seva variació anual cinc dècimes, fins a l’1,2%, a causa de la pujada dels preus de les assegurances d’automòbil. Igualment, el transport, que presenta una taxa de l’1,1%, tres dècimes superior a la del mes anterior. En aquest increment influeix la pujada dels preus dels carburants i lubricants, més gran que la registrada al juny de 2013.

La inflació mensual es manté estable

Segons el comunicat de l’INE, els preus s’han mantingut estables al juny a nivell mensual. La taxa de variació de l’IPC ha estat del 0,1% intermensual a Catalunya i del 0,0% a tot l’Estat. Entre els grups amb repercussió negativa en l’índex general, destaquen el vestit i calçat (-1,3%), que recull els efectes de les primeres baixades de preus de la campanya de rebaixes d’estiu i l’habitatge, que presenta una variació del -0,5%, a causa de la disminució dels preus de l’electricitat.

Per la seva banda, els grups amb major repercussió positiva en l’índex general són els transport, amb una variació del 0,6%, com a conseqüència de la pujada dels preus dels carburants i lubricants. També l’oci i la cultura, amb una taxa del 0,7%, que reflecteix l’augment dels preus del viatge organitzat. L’apartat d’altres béns i serveis, amb una taxa del 0,4% per l’increment dels preus de les assegurances d’automòbil, i els hotels, cafès i restaurants, amb una variació del 0,3%.