.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu d’una patrulla del Seprona. Foto: Guàrdia Civil

Especialistes en protecció de la natura de la Guàrdia Civil de Tarragona han procedit a prendre declaració en qualitat d’investigat a un ciutadà com a autor d’un delicte relacionat amb la protecció de la fauna silvestre a Creixell.

Ha estat crucial la col·laboració ciutadana. A l’investigat se li imputa la destrucció de diversos nius d’oreneta d’una façana. Ja s’han instruït les diligències policials pertinents; així mateix, s’ha procedit a l’obertura d’un expedient en via administrativa, per a la seva remissió al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Les orenetes, avions i falciots són ocells insectívors que es troben dins del llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial i inclosos en les espècies protegides pel Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals. Són ocells migradors que solen començar a niar al nostre país a mitjan mes de març, utilitzant per a això els mateixos nius emprats en anys anteriors.
La destrucció dels seus nius constitueix una acció que dificulta o impedeix greument la reproducció de les mateixes en alterar el seu hàbitat. Aquest perjudici a l’ecosistema està castigat per la legislació penal i administrativa.