.

.

TOTS 21

Josep Poblet, al centre, junt a Josep Cruset (esquerra) i Benet Jané

La Diputació de Tarragona ha creat un nou Pla Especial d’Inversions Sostenibles (PEIS) per a les desenes de municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació que està dotat amb 6 MEUR provinents dels romanents de tresoreria. Amb aquest pla vol donar resposta a la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, molt criticada pels ajuntaments catalans perquè recentralitza molts serveis municipals. Si es fes una residistribució aplicant la mitja matemàtica sortiria a 33.000 euros per municipi.

El programa té la voluntat d’injectar recursos i “optimisme” al món local, segons ha explicat el seu president, Josep Poblet. El pla contempla aportacions fixes i variables per a cada municipi en funció del nombre d’habitants i la Diputació garanteix el finançament del 100% dels projectes.

Hi tindran cabuda actuacions de sanejament, abastament i distribució d’aigua, recollida i tractament de residus, enllumenat, via pública, parcs i jardins, camins rurals o patrimoni històric i municipal.

El PEIS, les bases del qual s’aprovaran durant la pròxima sessió plenària ordinària, permetrà finançar part de les inversions financerament sostenibles d’un total de 180 unitats municipals, que inclouen àmbits com el sanejament, abastament i distribució d’aigües; la recollida, eliminació i tractament de residus; l’enllumenat públic; les vies públiques; els parcs i jardins; la protecció del patrimoni històric-artístic; els camins veïnals, i la rehabilitació i reparació d’infraestructures i immobles propietat de cada ens local.

Un exemple: Torredembarra rebrà 220.000 euros

La distribució dels recursos es farà, segons s’estableix a les bases, a través d’una quantitat fixa segons els paràmetres de quatre trams de població i d’una quantitat variable que sorgeix de donar 14,17 euros per habitant de cada municipi o entitat municipal descentralitzada.

En concret, per exemple, el municipi més petit, la Febró, amb 48 habitants, rebrà una quantitat màxima de 5.353,23 euros (111 euros per persona). I en canvi, Torredembarra, amb 15.354 habitants, rebrà una quantitat màxima de 222.293,44 euros (14,48 euros per persona). Segons Poblet es fa “una lleu discriminació en benefici dels municipis petits, ja que es busquen mecanismes de regulació per garantir l’equitat i l’equilibri al territori”.

Aquesta dotació extraordinària és el resultat del superàvit en la liquidació del pressupost de la Diputació de l’any 2013, que s’aplica amb aquesta finalitat per beneficiar al món local i per donar resposta a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local en el règim local de Catalunya (LRSAL).

Durant la presentació del PEIS, el president de la Diputació ha posat la manifest “la voluntat de la institució d’alliberar el màxim de recursos per poder donar resposta a les necessitats del món local, sobretot als municipis petits”.

Per aquest motiu, ha explicat que aquesta nova línia d’ajuts permetrà el finançament del 100% de les actuacions sol·licitades (un màxim de quatre), ja que “volem ser una ajuda directa als municipis sense comprometre res del seu pressupost”. De fet, Poblet ha qualificat el PEIS com “una injecció d’optimisme per als municipis”, que se suma als 73,5 milions d’euros que la Diputació de Tarragona haurà destinat al món local al llarg del període 2012-2017. En total, l’aportació ascendirà a 79,5 milions euros.