.

.

TOTS 21

L’actuació de la Diputació, amb un pressupost d’1,3M€, s’emmarca en el Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix’. Foto: ACN

Millorar la seguretat del trànsit i contribuir a la millora mediambiental. Tots dos objectius s’uneixen en un projecte de la Diputació de Tarragona per reforçar el ferm de la calçada de sis trams de vies locals mitjançant l’aplicació de mescles bituminoses ultrafines i temperades. Es tracta d’un sistema innovador que redueix les emissions de CO2, atès que el gruix i la temperatura d’estesa de l’asfalt són inferiors i no cal emprar tant de material ni tanta energia per escalfar-lo, per bé que les característiques mecàniques i de desgast del ferm són assimilables a les mescles bituminoses estàndard. D’altra banda, eliminant les irregularitats de la carretera també es redueix el consum de combustible dels vehicles que hi circulen i, per tant, les emissions contaminants.

Les millores, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.329.373,03 €, s’emmarquen en l’operació Ferms Sostenibles del Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ de la Diputació de Tarragona, que té com a objectiu impulsar la transferència tecnològica i la innovació, millorar el posicionament de les empreses i promoure l’economia circular en l’àmbit de les infraestructures viàries. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Els trams

En concret, es reforçarà el ferm amb mescles bituminoses ultrafines a les carreteres TP-2031 de Tarragona a la C-51 (PK 3+195 – PK 9+545), T-210 de la N-340 a la Pobla de Montornès (PK 1+500 – PK 3+237) i T-244 del Pla de Manlleu als Ranxos de Bonany (PK 12+905 -18+120). Pel que fa al reforç de ferm amb mescles bituminoses temperades es durà a terme a les carreteres T-314 del Parc Samà a Reus (PK 1+110 – PK 3+715), T-2015 de Vallespinosa a la C-241d (PK 0+000 – 4+000) i TV-7046 de l’Albiol a la C-14 (PK 10+800 – PK 12+205).

El projecte, aprovat recentment per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, també preveu l’execució d’apedaçaments en aquells trams de carretera on el ferm presenta dèficits estructurals que requereixen d’una actuació de reforç de ferm de major magnitud que l’estesa d’una nova capa sobre l’existent. En aquests casos, es contempla executar-los amb mescles bituminoses temperades.

Les millores als trams previstos es duran a terme al llarg d’aquest any 2022, amb un temps d’execució de sis mesos.

“Aposta per la reducció d’emissions”

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, destaca la importància d’aquestes actuacions per “millorar significativament la seguretat del trànsit rodat en trams de les nostres carreteres que ho requereixen, mitjançant una tecnologia que s’adiu a la nostra aposta per la reducció d’emissions i l’aplicació de sistemes innovadors que ens ajuden a millorar el nostre entorn i, en definitiva, la qualitat de vida de la ciutadania de les nostres comarques”. De la seva part, el diputat delegat del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació – Carreteres, Miquel Subirats, assenyala que les millores amb mescles bituminoses ultrafines i temperades representen “un pas endavant en el manteniment òptim de la xarxa viària de la Diputació en base a criteris de sostenibilitat i preservació mediambiental, mitjançant una gestió eficient de la inversió i dels recursos”.

Carreteres més segures i sostenibles

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) ‘Cuidem el que ens uneix. Carreteres més segures i sostenibles’ desenvolupa solucions innovadores en l’aplicació de materials per a la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres i en la seva senyalització. Té la finalitat de millorar la seguretat viària, la sostenibilitat del territori i la generació de noves oportunitats d’activitat econòmica. Liderat per la Diputació de Tarragona, hi participen també la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació EURECAT. El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Redacció