TOTS 21

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona. Foto: Tarragona21

La Diputació de Tarragona ha acordat suspendre de manera provisional el cobrament dels impostos i taxes, segons ha sabut Tarragona21.

L’organisme provincial, per resolució instada per la seva presidenta, ha decidit suspendre els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020 dels ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis i organismes que tenen delegada a favor de la Diputació de Tarragona la recaptació dels seus ingressos. Afecta als municipis que gestiona BASE, l’organisme recaptador de la Diputació.

La mesura té calat ja que queda frenada així la liquidació de tots els impostos i taxes que es gestionen a través de BASE. Molts ciutadans no hauran de pagar els rebuts que esperaven pagar. En alguns municipis, es tracta de tots els impostos i taxes, des de l’IBI, vehicles, obres, brossa, guals, etcètera. En els municipis més grans no hi ha tanta delegació de recaptació en favor de BASE. La mesura, amb data d’aquest dimecres, 18 de març, encara no s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona -BOPT-, que previsiblement ho publicitarà aquest dijous, dia 19. La mesura canvia el calendari fiscal de la Diputació, que s’havia aprovat el passat 14 de febrer.

També ha decretat establir que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma.

Altrament, se suspèn l’emissió de liquidacions a practicar per l’Administració en les mateixes condicions establertes per als ingressos de venciment periòdic i notificació col·lectiva. Les primeres mesures que entraven a liquidació eren l’Impost de Vehicles i l’IBI.

La mesura no vol dir que no s’acabin pagant els impostos, sinó que se suspenen durant un temps donada la situació de crisi i fins que aquesta passi. No es fixa de moment terminis de finalització de la suspensió. S’entén que un cop normalitzada la situació caldrà abonar el període ara suspès. En tot cas, seria potestat de cada ajuntament decidir si els anul.la definitivament.

En data 18 de març s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que dedica l’article 33 a la suspensió de terminis en l’àmbit tributària. No obstant aquest precepte no adopta cap mesura específica en relació amb els ingressos de notificació col·lectiva i venciment periòdic regulats per llei ni a la suspensió de la pràctica de les liquidacions tributàries per part de l’Administració.

Eduard Rovira, president de BASE. Foto: Diputació de Tarragona

Així, ‘les circumstàncies excepcionals‘ que han conduït a la declaració de l’estat d’alarma i les mesures adoptes per fer front a aquest declaració ‘fan necessari’ adoptar mesures en l’àmbit de la gestió dels ingressos ‘per tal d’evitar causar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans que s’estan enfrontant amb una crisi sanitària sense precedents i que difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat’, afirma el decret de la Diputació.

La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, destaca que «la institució està impulsant un seguit de mesures extraordinàries que contribueixen a que la ciutadania i el món local puguin fer front a la situació actual». En aquest sentit, el president de l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos, Eduard Rovira, assenyala que «aquesta mesura en concret respon a la voluntat, tant de la Diputació de Tarragona com de tots els ens locals que deleguen la recaptació de taxes i impostos municipals, d’ajudar a la ciutadania alleugerint les seves obligacions tributàries en aquests moments difícils».

El decret ha estat signat aquest migdia de dimecres pel president de BASE i diputat, Eduard Rovira, al seu torn alcalde de Torredembarra. Rovira ha destacat a Tarragona21 que el document entrarà en vigor ‘en breu, quan la maquinària ho permeti’ i ha recordat que afecta també a altres organismes que no són ajuntaments, com ara comunitats de regants, que tenen delegada la gestió dels tributs a BASE.

L’Ajuntament de Tarragona va acordar el dia 17 mesures semblants.

Consulteu les gestions que fa BASE a cada un dels ajuntaments de Tarragona en aquest enllaç

Jaume Garcia