.

Instants de la signatura

Instants de la signatura

La Diputació de Tarragona col·labora un any més amb la Creu Roja per tal de contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb necessitats assistencials específiques. Així s’ha posat de manifest durant la signatura del conveni entre la institució i l’entitat, en què es regula l’aportació de 40.000 euros destinats, en concret,  a fer possible el projecte de Teleassistència Domiciliària i el projecte Banc de Suport. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el president del Comitè Provincial de Creu Roja Espanyola a Tarragona, Vicenç Gabriel, han subscrit aquest acord.

D’una banda, el projecte de Teleassistència Domiciliària permet millorar la qualitat de vida de la gent gran, ja que ofereix la tranquil·litat i la seguretat necessàries per tal que persones d’edat avançada que viuen soles o en situació de dependència puguin continuar vivint al seu domicili, tenint un servei les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. La subvenció concedida permetrà finançar el cost de la compra dels aparells de Teleassistència necessaris per a oferir aquest servei.

D’altra banda, el projecte Banc de Suport dóna resposta a les persones amb dificultats de mobilitat i/o amb discapacitats permanents o transitòries que tinguin menys de 65 anys i dificultats econòmiques els aparells que necessitin. La Diputació, a través de l’ajut, farà possible la compra d’aquests aparells.

La Diputació de Tarragona considera molt positiva la tasca que duu a terme la Creu Roja per tal de millorar la qualitat de vida d’aquests col·lectius. De fet, la institució treballa, des de l’any 2004, amb aquest objectiu, conscient de la rellevància que les actuacions en salut pública poden tenir al conjunt de la població.