TOTS 21

Imatge general del parc de l’Anella Mediterrània, amb el Palau d’Esports al fons. Foto: Eloi Tost

Des de la CUP es reclama una solució efectiva pel Club Rugby Tarragona i el que havia de ser el seu camp, a l’Anella Mediterrània. En l’actualitat, aquest equipament es troba en un estat lamentable el qual combina zones totalment ermes amb espais empantanats plens de tolls, ja que ni el substrat ni la gespa són idonis.

Les anticapitalistes recorden que aquest camp era una necessitat per l’esport de la ciutat que «es va construir d’esquenes al Club Rugby Tarragona», que és qui podria haver assessorat sobre quin tipus de gespa seria la més idònia pel manteniment i quines actuacions s’haurien d’haver dut a terme per fer que el terreny fos veritablement practicable per jugar a rugby, com ja havia expressat la consellera Eva Miguel.

L’Oficina de Projectes de l’Ajuntament de Tarragona ha canviat, en un any de diferència, el seu posicionament sobre quina ha de ser la solució pel camp de rugby de l’Anella Mediterrània. El juny del 2018 l’Oficina va emetre un informe a petició de grups municipals de l’estat del terreny de joc, i que avaluava el terreny com a un camp en perfectes condicions per jugar a rugby, sense estar aquest informe validat per cap tipus de pressupost en quan a la viabilitat del seu manteniment.

Durant aquest any han tingut lloc diferents queixes del Club de Rugby Tarragona per la dilatació dels tempos, així com per l’inexistent i nefast manteniment de les instal·lacions per part de l’empresa constructora Sorigué, que havia de corregir les deficiències detectades en l’estat de la gespa del futur camp de rugby, abans la finalització del període de garantia, que acabava el 30 de juliol de 2019.

El juliol d’aquest any, la portaveu del Grup Municipal, la Laia Estrada, es va reunir amb el coordinador tècnic de l’Oficina de Projectes que va afirmar que la gespa no era viable per un ús intensiu i que la despesa i manteniment d’aquest terreny per a la pràctica del rugby era inassumible i recomanaven posar-hi gespa artificial, contradient el que havien dit un any abans en l’informe abans citat.

Les cupaires han sol·licitat tota la informació disponible al PMET per conèixer en profunditat tot els informes i estudis realitzats i emplaça a l’Oficina de Projectes que doni les explicacions oportunes a aquest canvi de parer en un any de diferència. Segons la consellera Eva Miguel «aquest canvi de parer de l’Oficina ha suposat un any perdut en el qual s’haurien pogut trobar solucions a les deficiències encara presents al camp de rugby».

Des de la CUP consideren que s’han d’exigir responsabilitats a l’empresa Sorigué pel nefast manteniment de les instal·lacions i incompliment del contracte i, al mateix temps, emplaça a l’Oficina de Projectes a que doni explicacions sobre els seu canvi de criteri i que ho realitzi mostrant uns pressupostos que verifiquin, de manera objectiva, quina seria la millor opció pel camp de rugby de l’Anella Mediterrània i pel futur del rugby tarragoní. Finalment, les cupaires recorden que aquest espai ha de ser un punt de trobada que garanteixi el gaudi i la pràctica del rugby, no només des del club de la ciutat, sinó també per part d’altres entitats de la Tarragona que el requereixin.