.

.

TOTS 21

Imatge clàssica de Salou a l'estiu

Imatge clàssica de Salou a l’estiu

La temporada turística del 2016 serà positiva tant a la Costa Daurada com a les Terres de l’Ebre, seguint amb la tendència creixent que ja va experimentar el sector l’any anterior. Aquesta és la previsió que fa el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona després de l’anàlisi de les dades del Instituto de Estudios Turísticos, organisme que depèn del Ministerio del Interior, corresponents al primer trimestre de l’any.

En aquest sentit, es preveu un bon comportament dels principals mercats emissors, liderats pel mercat domèstic, el català i l’espanyol, i seguits pel britànic. En canvi, l’arribada de turistes russos disminuirà atès que aquest mercat presenta algunes dificultats. Amb tot, es preveu que la despesa dels turistes a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre augmenti i se situï en un nivell de creixement superior al 3%.

En general, l’estudi de les dades del Instituto de Estudios Turísticos permet analitzar els comportaments dels principals mercats emissors, així com preveure’n la seva resposta de cara a aquest estiu, en funció de cadascuna de les seves particularitats i de la seva conjuntura econòmica i social.

El Regne Unit presenta una economia amb una sòlida taxa de creixement i un nivell d’atur molt baix, juntament amb la fortalesa de la seva moneda enfront l’euro. Durant el primer trimestre d’aquest any s’ha incrementat un 20,1% el volum de turistes a Espanya, les pernoctacions hoteleres un 20,7% i la despesa un 16%. També ha experimentat un increment generalitzat la capacitat aèria en oferta interanual de seients -al maig un 14,1%, al juny un 19,4% i al juliol un 20,2%-.

Els indicadors econòmics del mercat francès mostren una bona conjuntura en general. Arran dels atacs islamistes hi ha hagut un descens de turistes cap a Tunísia i Turquia, derivant-se els fluxos cap a l’espai domèstic i de manera especial cap a Espanya. Es preveu que es mantingui la tendència a les reserves de darrera hora a causa de la inestabilitat d’algunes destinacions. Durant el primer trimestre d’aquest any el mercat francès ha crescut un 6,4% en nombre de turistes, un 4,8% en la despesa i un 11,1% en les pernoctacions hoteleres.

La debilitat del ruble -motivada per la caiguda del preu del cru- i les sancions internacionals arran del conflicte amb Ucraïna- continua afectant el mercat rus. L’economia, que està estretament vinculada al preu del petroli, no passa per un bon moment, tot i que es preveu que al 2016 la variació del PIB no decreixi més. El conflicte amb Turquia, però, podria comportar una certa recuperació, donada la necessitat de ressituar 900.000 clients a d’altres indrets de la Mediterrània, tot i que el mercat és fràgil i volàtil ara mateix.

Als Països Baixos els indicadors econòmics i la previsió pel 2016 són positius. L’evolució del primer trimestre del 2016 ha estat positiva amb increments dels fluxos de turistes cap al mercat espanyol, un 18,45%, en la despesa, un 7%, i en el nombre de pernoctacions hoteleres, un 6,95%.

Entre el 2011 i el 2015 Alemanya va experimentar una tendència creixent, que va culminar el 2015 amb una certa contenció. La conjuntura econòmica es manté positiva i els alemanys conserven les seves vacances com una de les prioritats del consum. Es preveu una tendència creixent d’aquest mercat, tot i que la seva quota a la Costa Daurada és relativament baixa. Durant el primer trimestre d’aquest any l’evolució ha estat positiva, amb increments d’un 8,7% en els fluxos de turistes cap al mercat espanyol, d’un 1,9% en la despesa i d’un 5,3% en pernoctacions hoteleres. També experimenta un creixement positiu la capacitat aèria aquests mesos: un 12,6% al maig, un 13,2% al juny i un 15,9% al juliol.

El mercat irlandès manté una tendència expansiva iniciada l’any 2013. La seva situació econòmica és favorable, amb un creixement important, un atur controlat i una baixa inflació.

Les reserves procedents de Bèlgica indiquen una caiguda per la temporada d’estiu en les destinacions de curt i mitjà radi, però amb un increment en les destinacions espanyoles. L’economia belga mostra una tendència moderadament positiva que afavorirà el consum de lleure i oci. També experimenta un creixement la capacitat aèria, tot i que una mica més moderat que la de la resta de països -un 4,8% al maig, 6,3% al juny i 6,2% al juliol-.