.

La compravenda de pisos a Catalunya al setembre ha sumat 6.429 operacions immobiliàries, cosa que suposa el 3,59% més que les registrades el mateix mes de l’any passat, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Mentre que a Catalunya la venda d’habitatges al setembre ha crescut aquest 3,6%, en el conjunt de l’Estat l’augment ha estat del 9,68% després de tancar 42.766 operacions. A Catalunya, els mercats de Barcelona, Girona i Tarragona han registrat al setembre taxes anuals positives de compravenda de pisos, el 2%, el 13% i el 5%, respectivament, mentre que Lleida ha registrat una retrocés del 3,58%, el primer descens en aquest territori després de 16 mesos d’increments, des del maig de l’any passat.

Les xifres facilitades per l’INE indiquen que a Catalunya al setembre es van fer 6.429 operacions de compravenda de pisos, amb un increment del 3,59% en relació amb el setembre del 2017. La xifra d’aquest mes a Catalunya és la més alta en un mes de setembre des del 2007.

Des que va començar l’any i fins el mes de setembre, a Catalunya s’han registrat cinc mesos amb taxes positives d’operacions de compravenda i 4 mesos amb descensos en la venda de pisos, al març, al maig, al juny i a l’agost.

Les xifres de compravenda de pisos al setembre a Catalunya són les més altes que es registren en aquesta demarcació en un mes de setembre des del 2007.

Les operacions protagonitzades per la compravenda de pisos de segona mà són les més rellevants en l’estadística de l’INE. Així, de les 6.429 operacions que es van realitzar al setembre a Catalunya, 5.403 compravendes, el 84,04% del total, les van protagonitzar els pisos vells, mentre que 1.026 operacions van correspondre a pisos nous, el 15,96% del total. La venda de pisos nous va créixer el 24,21% mentre que els de segona mà ho van fer el 0,43%.

Estat espanyol

A l’estat espanyol, el nombre d’operacions de compravenda al setembre van sumar 42.766 expedients, cosa que va suposar el 9,68% més que el mateix mes de l’any passat. A l’Estat, les xifres d’aquest mes de setembre són les més gran que s’han registrat en aquest mes des de l’any 2007.

Els pisos de segona mà també agafen protagonisme entre les operacions de compravenda a l’estat espanyol. De les 42.766 operacions immobiliàries que es van fer al setembre, 34.750 corresponien a pisos de segona mà, el 81,26% del total, mentre que els pisos nous només van suposar 8.016 operacions, el 18,74% del total. En relació amb el setembre de l’any passat, la compravenda de pisos vells va créixer el 9,65% i els pisos nous el 9,82%.

Tarragona

A Tarragona, el nombre d’operacions de compravenda de pisos al setembre es va situar en 828 expedients, el 4,94% més que al setembre de l’any passat. Es tracta de la xifra més alta en un mes de setembre des del 2007.

De les 828 operacions de compravenda de pisos que es van registrar al setembre a la demarcació de Tarragona, 151 corresponen a pisos nous, el 18,24% del total i amb un fort creixement del 31,30% en relació amb la compravenda de pisos nous que es va registrar al setembre de l’any passat. El nombre de pisos vells venuts a Tarragona al setembre va sumar 677 unitats, el 81,76% del total i amb un minso creixement del 0,45% en relació amb al setembre del 2017.

Barcelona

A Barcelona, el nombre d’operacions de compravenda de pisos al setembre es va situar en 4.461 expedients, el 2,08% més que al setembre del 2017. Aquesta xifra és la més alta en un mes de setembre des del 2007.

De les 4.461 operacions de compravenda de pisos a la demarcació de Barcelona, 671 van correspondre a pisos nous, el 15,04% del total, i amb un creixement del 23,8% més que al setembre del 2017. El nombre de pisos vells venuts a Barcelona al setembre va sumar 3.790 unitats, el 84,96% del total i amb una disminució de l’1% del nombre d’operacions en relació amb al setembre del 2017.

Girona

A Girona, el nombre d’operacions de compravenda de pisos al setembre es va situar en 871 expedients, cosa que va suposar un increment del 13,41% en relació amb al setembre de l’any passat. És la xifra més gran en un mes de setembre des del 2007.

De les 871 operacions de compravenda de pisos que es van registrar al setembre a la demarcació de Girona, 151 van correspondre a pisos nous, el 17,34% del total i amb un augment en relació amb l’any passat del 19,84%. El nombre de pisos vells venuts a Girona al setembre va sumar 720 unitats, el 82,66% del total de les operacions realitzades en aquest demarcació i amb un increment del 12,15% en relació amb al setembre del 2017.

Lleida, primer descens des del maig del 2017

A Lleida, el nombre d’operacions de compravenda de pisos al setembre es va situar en 269 expedients, el 3,58% menys que al setembre del 2017, el primer descens que es dona en aquesta demarcació des del maig del 2017, després de 16 mesos.

De les 269 operacions de compravenda de pisos que es van registrar al setembre a la demarcació de Lleida, 53 corresponen a pisos nous, el 19,70% del total i amb un creixement del 23,26% més que al setembre del 2017. El nombre de pisos vells venuts a Lleida al setembre va sumar 216 unitats, el 80,30% del total i amb un descens del 8,47% en relació amb al setembre del 2017.

ACN