.

.

TOTS 21

Alguns empleats treballant a l'edifici de turbines de la central nuclear de Vandellòs II durant la darrera parada

Alguns empleats treballant a l'edifici de turbines de la central nuclear de Vandellòs II durant la darrera parada. Foto ACN

La central nuclear Vandellòs II s’ha connectat a la xarxa elèctrica aquest diumenge a la matinada. D’aquesta manera es dóna per finalitzada la dinovena recàrrega de combustible que obre un nou cicle d’operació, el vintè.

Més d’un miler de professionals d’una quarantena d’empreses col·laboradores s’han sumat als treballadors habituals de la planta per poder dur a terme totes les tasques planificades. La majoria han estat persones residents a la demarcació de Tarragona. En la dinovena recàrrega de Vandellòs II s’han fet més de 8.000 ordres de treball, la majoria inspeccions i treballs de manteniment preventiu de la instal·lació. També s’han renovat 64 dels 157 elements combustibles del reactor.

En aquest període de recàrrega també s’han substituït els monitors del Sistema de Vigilància de la Radiació (SVR) per uns d’última generació. D’aquesta manera, dels més de 100 monitors de vigilància de la radiació que hi ha a la central Vandellòs II, en aquesta recàrrega se n’ha canviat 23 i s’han afegit 4 aparells de presa de mostres nous. Un altre treball destacat que s’ha acabat en aquesta parada ha estat la substitució del sistema de proteccions elèctriques del generador principal, del transformador auxiliar d’unitat, del transformador auxiliar d’exterior i del transformador auxiliar de reserva.

A més, s’han inspeccionat els tubs guia de les barres de control i s’ha substituït 18 de les seves plaques intermèdies. Per dur a terme aquests treballs, Vandellòs II ha utilitzat per primera vegada una tapa temporal que es col·loca damunt del vas i permet fer, de forma més efectiva, diverses activitats en la cavitat del reactor.

Reforç de la seguretat

Durant recàrrega s’ha implantat diverses modificacions de disseny relacionades amb el projecte de Reforç de la Seguretat que s’ha elaborat a partir de les proves de resistència que es van fer a totes les centrals nuclears espanyoles després de l’accident de la planta de Fukushima al Japó i que estan contemplades a les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Amb els canvis que s’han fet per podran utilitzar els nous equips portàtils adquirits amb què s’incrementaran les mesures de seguretat de la planta per fer front a successos de major abast que els que es van contemplar en el disseny original. En concret, s’han instal·lat sistemes que permetin la injecció alternativa d’aigua als tres generadors de vapor, al sistema primari i al sistema de ruixat de la contenció amb una bomba portàtil; s’ha modificat, per millorar-la, la grua polar i la grua de moviment de combustible; i s’han inspeccionat les barres de control i els generadors de vapor, entre d’altres.

Novetats en la formació

En aquesta parada s’ha consolidat el funcionament del Centre de Control de Recàrrega i el Centre de Control de Treballs, dos equips multidisciplinaris que, junt a la Sala de Control, conformen els tres pilars bàsics del funcionament de la planta en els períodes de recàrrega. Pel que fa a la formació, per primer cop s’ha creat un espai dins de “l’Aula ANAV” de formació, situada al Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, on s’ubica l’Oficina de Recàrrega, perquè els professionals poguessin veure com es desenvolupen en un simulador molts dels treballs que posteriorment es realitzen a la planta.