.

.

TOTS 21

Fotografia sobre el plenari celebrat ahir a l’Ajuntament de la Canonja

Fotografia sobre el plenari celebrat ahir a l’Ajuntament de la Canonja

En el plenari municipal celebrat ahir, l’Ajuntament de la Canonja ha aprovat, amb els vots a favor de PSC, Junts per la Canonja i Ciutadans, el vot en contra de Som Poble i l’abstenció d’Esquerra, les bases reguladores dels ajuts destinats a persones joves per al pagament del lloguer que per l’exercici 2020 augmenten el seu import en un 25%.

Els ajuts van destinats a aquelles persones que tinguin entre 18 i 34 anys en el moment de la signatura del contracte de lloguer; que hagin estat com a mínim 5 dels últims 10 anys empadronades a la Canonja; que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge a la Canonja signat entre l’1 de desembre de 2019 al 30 de novembre de 2020 (inclòs), s’entenen incloses en aquest concepte les corresponents pròrrogues de contracte degudament formalitzades; amb una renda entre 200 i 600 € mensuals i amb una durada mínima d’un any; que no disposin d’un pis en propietat i que els ingressos de la unitat de convivència no superin el resultat de multiplicar per quatre l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

La quantia de l’ajut podrà variar en funció dels ingressos i les circumstàncies personals dels beneficiaris. També, en aquest ple, tots els grups amb representació a l’Ajuntament van aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts d’urgència social per l’any 2020.

També es van aprovar els ajuts als esportistes que es concreten en subvencionar als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, en base als seus resultats obtinguts durant l’exercici 2019 en competicions oficials.

En un altre ordre de temes, es va aprovar una declaració institucional conjunta (PSC, ERC, Som Poble, Ciutadans, Junts per la Canonja) de rebuig a l’amenaça per part d’ENDESA d’iniciar els procediments de suspensió de subministrament elèctric a les persones vulnerables.

En el plenari es van designar les dues festes locals per l’any 2020 que seran el 20 de gener (Festa Major de Sant Sebastià) i el 15 d’abril (Festa de la Municipalitat).