.

En la línia de col·laboració de la seu de “la Caixa” a Vila-seca, amb els Voluntaris Socials de Vila-seca, recentment “la Caixa” ha fet una donació de 2.000 litres de llet al banc d’aliments per a destinar-los a les persones amb menys recursos.