TOTS 21

Madrid ha liderat els sous tant dels directius com dels càrrecs entremitjos, seguida de Catalunya. Pel que fa als empleats, Catalunya ocupa la tercera posició. Foto: Segre

La bretxa salarial entre directius i empleats s’ha seguit eixamplant el 2020, fins a superar els 5.300 euros bruts mensuals a Catalunya. En termes de salaris mitjans bruts, els directius han cobrat 88.450 euros anuals, entre dotze pagues, 7.370 euros al mes, segons l’informe ‘Evolució Salarial 2007 – 2020’ de la consultora ICSA Grupo i EADA Business School. Per la seva banda, els empleats han registrat uns salaris anuals de 24.323 euros, 2.026 euros mensuals. La diferència entre els dos sous mitjans és, per tant, de 64.127 euros bruts anuals i 5.344 euros mensuals. A escala estatal, Madrid ha liderat els sous tant dels directius com dels càrrecs entremitjos, seguida de Catalunya. Pel que fa als empleats, Catalunya ocupa la tercera posició.

A l’Estat, el salari mitjà brut dels treballadors ha augmentat lleugerament a l’agost del 2020 en comparació amb juliol de l’any anterior. El sou mitjà dels empleats ha estat de 23.531 euros, un 1,2% interanual superior; el dels càrrecs entremitjos, de 43.056 euros, amb un increment del 0,3%, i el dels directius, de 86.257 euros, un 1,7% més.

Els lleugers increments del salari registrats en aquest període no han suposat una pèrdua del poder adquisitiu pels baixos nivells d’inflació. Les xifres no recullen l’impacte total de la pandèmia, però apunten a una «congelació» a curt i mitjà termini.

«La pandèmia està actuant com a accelerador d’un canvi molt necessari en el model de la retribució de les persones, encara molt ancorat en el salari fix indexat a l’IPC. S’obren escenaris nous a models de compensació millor dissenyats, que s’alineïn al màxim amb la sostenibilitat de l’organització, que ofereixin una major component variable, això com extrasalarial i, per tant, aconsegueixin motivar i fidelitzar a les persones», ha assegurat el president d’ICSA Grupo, Ernesto Poveda, en la presentació de l’informe.

Marta Casado