.

.

TOTS 21

Imatge de la façana de l'ajuntament dels Pallaresos

Imatge de la façana de l’ajuntament dels Pallaresos

Donat que un gran nombre de pallaresencs i pallaresenques es desplacen cada dia en vehicle privat, en alguns casos, o a peu, en altres, al nou Centre Mèdic per rebre atenció sanitària i que, ara mateix, la connexió en transport públic entre les zones més perifèriques del municipi i el nou centre mèdic és inexistent, JuntsxCat dels Pallaresos realitzarà una proposta al proper ple per millorar la xarxa de transport municipal.

Els arguments a favor d’aquesta millora consideren que l’actual situació implica, en alguns casos, desplaçaments a peu interminables, o bé uns costos econòmics i mediambientals afegits molt elevats que no són acceptables tenint en compte que són per accedir a un servei que és de caràcter públic.

A més a més, no tots els usuaris d’aquest servei disposen de la possibilitat o dels recursos per desplaçar-se en un vehicle particular. Una altra consideració és que el temps que cal invertir i les dificultats (orogràfiques i climatològiques) dels desplaçaments a peu també són un factor a tenir en compte. De fet, altres municipis de la comarca disposen de diferents alternatives per facilitar l’accés a aquest tipus de serveis.

D’altra banda, la lluita contra la contaminació de l’aire a les àries urbanes i la creixent preocupació de la societat pels temes mediambientals són alhora una urgència de salut pública del país. La forma de fer-hi front, llavors, comença amb la implementació d’un servei de transport públic eficient, ràpid, econòmic, còmode i ecològic. El partit, emfatitza que, actualment, els pallaresencs i pallaresenques no disposen d’aquest sentit, de fet, recalquen que no és que sigui un servei deficient sinó que és complement inexistent.

D’aquesta manera, JuntsxCat dels Pallaresos proposa establir una connexió amb autobús o similar al centre mèdic, que fomenti l’ús del transport públic per sobre del privat i que permeti accedir-hi amb facilitat i amb rapidesa, de manera que es puguin atendre de manera eficient possibles urgències i necessitats sobrevingudes dels residents als Pallaresos.