.

.

TOTS 21

Imatge de ll’AP-7 al seu pas per Tarragona. Foto: ACN

El grup municipal de Junts per Tarragona ha sol·licitat aquest dilluns a l’equip de govern noves mesures de mobilitat per afrontar el desconfinament a la ciutat. ‘Després d’unes setmanes amb un baix nombre de desplaçaments, l’actual represa d’activitats exigeix disposar d’un pla per assegurar que la ciutadania es pot moure amb seguretat i contribuir a una mobilitat sostenible’, ha manifestat la Consellera Elvira Vidal.

En aquest sentit, Junts per Tarragona proposa diverses mesures encaminades a fomentar i facilitar els desplaçaments a peu, incrementar la seguretat en el transport públic, potenciar l’ús de la bicicleta i incentivar la mobilitat en moto per sobre dels cotxes. ‘Hem d’aconseguir que a Tarragona hi hagi menys cotxes i més voreres’, ha destacat Vidal.

La Consellera de Junts per Tarragona ha assenyalat que per fomentar els desplaçaments a peu ‘és imprescindible pacificar carrers i generar més espai per als vianants, una acció que es pot dur a terme, per exemple, senyalitzant amb pintura carrils de circulació’. ‘La mateixa mesura, com ja vam proposar, serveix per crear carrils bici en diversos carrers’, ha recordat Vidal, que també ha fet memòria de la reclamació per ‘incrementar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i motos’.

‘Són mesures que cal posar en marxa amb la col·locació d’elements com són la pintura, cons o torretes. D’aquesta manera, s’executen de forma ràpida i es pot corregir qualsevol incidència en qüestió de dies, evitant així els llargs períodes als quals, malauradament, estem acostumats a esperar per qualsevol canvi de mobilitat’ ha subratllat.

Davant la futura modificació de normatives relatives a trànsit incloses en l’Ordenança de convivència ciutadana, la Consellera de Junts per Tarragona considera que les esmenes ‘són necessàries, però es remeten a actuacions previstes abans que esclatés la crisi sanitària’. Vidal també subratlla que la mobilitat és una qüestió cabdal ‘que mereix una ordenança pròpia i no pot ser un punt aïllat dins del calaix de sastre de l’Ordenança de convivència ciutadana’. ‘A la vegada, recordem que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona està desfasat’, ha afegit.

‘Cal aprofitar el baix trànsit, el qual ha reduït els nivells d’emissions de moltes ciutats, i les mesures de reducció de velocitat previstes per ampliar el nombre de zones per a vianants’, ha manifestat la Consellera de Junts per Tarragona, que destaca que les àrees de vianants ‘fan que l’espai públic esdevingui molt més amable afavorint els desplaçaments a peu i contribuint enormement en el foment del comerç de proximitat’.