.

.

TOTS 21

Un estudi de la Fundación Juegaterapia amb la participació de la Càtedra del Dolor Infantil de la URV indica que jugar amb videojocs és beneficiós per reduir el patiment durant el tractament dels pacients pediàtrics amb càncer. Foto: URV

L’ús dels videojocs en pacients pediàtrics redueix un 30% el dolor i el malestar derivats de la mucositis després d’un tractament de quimioteràpia. Aquestes són les conclusions de l’estudi realitzat en nens i nenes malalts de càncer, que jugaven a videojocs entre dues i tres hores diàries com a part de l’estudi.

La disminució del dolor percebut associat a una intensa mucositis comporta també segons l’estudi una reducció del 20% de la dosis de la morfina diària administrada als infants. La mucositis es una inflamació de la mucosa del tracte digestiu que pot provocar que els pacients no puguin ni empassar saliva, associada habitualment a la quimioteràpia.

És la primera vegada que es fa un estudi clínic sobre els efectes analgèsics que poden tenir els videojocs en infants en tractament contra el càncer. L’ha dut a terme la Fundación Juegaterapia, dedicada a experimentar amb l’ús del joc en nens i nenes hospitalitzats, i hi ha col·laborat la Càtedra del Dolor Infantil de la URV.

A més de la reducció del dolor i, conseqüentment, de la dosis de morfina administrada, l’estudi també determina que l’ús de videojocs en nenes i nens també fa augmentar en un 14% el to vagal del seu sistema parasimpàtic, associat a la recuperació fisiològica davant la presència d’estímuls de dolor.

A més de la Càtedra del Dolor Infantil de la Universitat Rovira i Virgili, en aquest estudi promogut per la Fundación Juegaterapia hi han participat també l’Hospital Universitario La Paz i la Universidad Autónoma de Madrid. Els videojocs i les consoles han estat proporcionats per Sony Interactive Entertainment Spain.

Redacció