.

.

TOTS 21

Seu de l'empresa pública GiPSS. Foto: Google

Seu de l’empresa pública GiPSS. Foto: Google

El Govern ha renovat part del consell d’administració de l’empresa pública de Tarragona, Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Joaquim Pellejà Pellejà assumeix la presidència, en lloc de la Dra. Dolça Cortasa, mentre que s’incorporen com a vocals al consell Immaculada Grau i Jaume Grifoll, substituint Romà Vilanova i Mercè Clos Jové.

El consell és el màxim òrgan de govern de GiPSS, assumeix la planificació i la direcció estratègica de l’organització, el control i el rendiment de comptes, els seus membres els nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller de Salut. El componen sis vocalies, compost per Immaculada Grau, Jaume Grifoll, Roser Ricomà, Ramona Tigell i Antoni Salvà, Sebastià J. Santaeugènia i la Sra. Misericòrida Carles com a vicepresidenta.

Gestió i Prestació de Serveis de Salut, disposa de diverses línies d’atenció social i sanitària que donen resposta a l’àmbit hospitalari, ambulatori i domiciliari.