.

.

TOTS 21

L'Hospital Joan XXIII

Els hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) ja tenen implantada la consulta virtual en els preoperatoris. Aquest sistema permet que els serveis d’anestesiologia dels centres, mitjançant la consulta a la història clínica de cada pacient, puguin verificar si aquesta persona ja té feta alguna de les proves complementàries necessàries per a la intervenció, com ara analítiques, radiografies o electrocardiogrames. Això permet evitar la repetició de proves i reduir les visites a l’hospital, amb la qual cosa es millora la qualitat assistencial i el confort dels pacients.

A l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, la consulta virtual va entrar en funcionament el mes de juliol. Des de llavors, s’han dut a terme 200 visites virtuals.

La consulta virtual es va posar en marxa l’any 2009 a l’Hospital de Viladecans i, posteriorment, s’ha estès per a intervencions no complexes als hospitals de Bellvitge, Vall d’Hebron, Arnau de Vilanova, Germans Trias i Joan XXIII. Durant els primers nou mesos de 2013 s’han dut a terme en aquests centres 19.836 visites virtuals.

El preoperatori virtual l’assumeix el personal d’infermeria sota la supervisió de l’equip d’anestesiòlegs de cada hospital. Així, a partir d’uns protocols d’actuació definits, l’equip d’infermeria del servei analitza la necessitat de dur a terme proves complementàries segons l’edat, la patologia del pacient i el tipus de cirurgia