.

.

TOTS 21

Itziar Ruisánchez, directora del departament de Química Analítica i Química Orgànica. Foto: URV

Itziar Ruisánchez és la nova directora del departament de Química Analítica i Química Orgànica després que el Consell de Departament l’escollís en les eleccions del 16 de juliol amb 28 vots a favor, tots els emesos. Ruisánchez agafa així el relleu de Ricard Boqué en la direcció del Departament. Gerard Lligades, professor de l’àrea de Química Orgànica, l’acompanyarà al capdavant del Departament com a secretari, càrrec que desenvolupava fins ara.

Itziar Ruisánchez Capelastegui és catedràtica de Química Analítica i ha estat vinculada a la URV des de 1991. Ruisánchez ha impartit docència en diversos ensenyaments, com ara Química, Biotecnologia i Enginyeria Química, en llicenciatures, graus, màster i doctorat. La seva activitat de recerca sempre ha estat vinculada al grup de recerca Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors reconegut des de 1995 com grup consolidat d’investigació per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Les seves aportacions s’han centrat en dos àmbits: Quimiometria i Qualimetria. Pel que fa a la Quimiometria, ha contribuït al desenvolupat i aplicació de tècniques de classificació, selecció de variables i fusió de dades, aplicat a tècniques espectroscòpiques moleculars. En Qualimetria les aportacions més rellevants s’han centrat en la validació de mètodes d’anàlisi qualitativa (screening). En tots dos àmbits les aplicacions han sigut, principalment, en el camp alimentari. Els objectius a mitjà i llarg termini són treballar en la incorporació de models predictius no lineals basats en mineria de dades (xarxes neuronals, intel·ligència artificial, deep learning), que estan demostrant la seva aplicabilitat en múltiples àrees. Des del seu inici a la Universitat, Itziar Ruisánchez ha assumit tasques de responsabilitat en l’elaboració i execució de xarxes i projectes d’investigació competitius europeus, estatals, catalans i d’organismes privats. Ha estat la responsable de col·laboracions i assessories (transferència del coneixement) en el sector públic i privat. Ha dirigit tesis doctorals i és coautora de nombrosos articles publicats en revistes internacionals indexades (Web of Science).

Ruisánchez té experiència en l’àmbit de la gestió universitària. Des d’octubre de 2014 ha estat membre de l’equip deganal, com a secretària de la facultat de Química i membre del Claustre universitari de la URV. Durant cinc anys (de 2008 a 2013) va ser coordinadora de doctorat en “Ciència i Tecnologia Química” de la Facultat de Química, i dels programes de doctorat en vies d’extinció “Química en Processos i Productes Industrials” i “Química Teòrica i Computacional”.

Les línies d’actuació per al mandat que ara comença, alineades amb la política de la URV, inclouen contribuir a la millora de la qualitat de la docència assignada al departament, estudiar la viabilitat de projectes d’innovació docent, continuar amb la implementació de polítiques de foment de la recerca, seguir impulsant la internacionalització de l’activitat del departament, i estudiar l’evolució de l’estructura de la plantilla del departament que es veurà afectada per les properes jubilacions. “Totes les activitats estan encaminades a potenciar les oportunitats de desenvolupament professional de tot el personal, mantenint i enfortint el clima de comunicació i col·laboració que caracteritza al departament”, apunta Ruisánchez.