TOTS 21

Façana del Rectorat de la URV. Foto: URV

Saber com afecta el confinament a l’estat psicològic i social de les persones és el principal objectiu del projecte que ha engegat un equip del grup de recerca ‘DESENVOL’, del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Els investigadors han dissenyat un qüestionari anònim en línia amb 78 preguntes de resposta ràpida tipus test que avaluen diferents aspectes personals i socials, així com l’adaptació de la població a la situació de confinament i les seves preocupacions al voltant de la pandèmia de coronavirus. Les dades recollides serviran per entendre millor la resposta psicològica a aquest tipus de situacions i permetran dissenyar intervencions per millorar el benestar de la ciutadania de cara a futures situacions.

El qüestionari, que es pot respondre en menys de deu minuts, planteja com s’està vivint aquesta situació nova des de diferents punts de vista relacionats amb aspectes psicològics, socials i emocionals o els canals d’informació que trien les persones per rebre informació sobre la pandèmia.

Els resultats d’aquest estudi permetran identificar quina és la població de risc que pot presentar més problemes durant una situació de confinament, la qual cosa facilitarà la implementació d’accions preventives i el disseny de programes d’intervenció educativa abans, durant i després del confinament.

El qüestionari, liderat pels investigadors Jorge-Manuel Dueñas, Fàbia Morales-Vives, Marta Camarero i Sergi Martín, s’està difonent a través de les xarxes socials per aconseguir el màxim nombre de respostes possibles. Des de que va començar el confinament ja l’han respost prop de 1.200 persones i l’objectiu és arribar a tenir un mínim de 4.000 respostes per garantir que la mostra sigui prou gran, heterogènia i representativa.

El qüestionari està disponible a l’adreça https://psico.fcep.urv.cat/Q7/cbp/