.

Façana de l'Ajuntament de Torredembarra

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torredembarra posa en coneixement de la ciutadania en general que a partir d’aquest mateix mes d’octubre s’establirà un sistema d’informació i vigilància de l’ús dels contenidors de poda.

Des de l’any 2010, la quantitat de poda recollida en contenidors ubicats al carrer ha passat de prop de 500Tn a les més de 1.000 que es preveu recollir aquest any 2014, la qual cosa posa en evidència que l’ús que se’n fa dels mateixos “no és l’adequat”.

“El servei està destinat a la ciutadania i no als professionals del sector que han de gestionar, ells mateixos, la poda que generen en els treballs de jardineria, enlloc d’emprar els contenidors”, destaca el consistori.

Durant els propers mesos, empleats de la mateixa empresa adjudicatària del servei duran a terme inspeccions sorpresa en qualsevol moment, inclòs el cap de setmana. El resultat d’aquestes inspeccions serà lliurat a l’Ajuntament perquè procedeixi a aplicar el règim sancionador corresponent.

Tanmateix, els mateixos empleats informaran a la ciutadania de com s’ha de disposar la poda en els contenidors.