.

.

TOTS 21

Arga Sentís

La portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, Arga Sentís, ha anunciat una moció al ple sol.licitant mesures per facilitar els tràmits d’entitats i associacions, que a partir d’ara s’han de fer electrònicament de forma obligatòria.

La Llei de Procediment comú de les administracions publiques -una llei estatal- aprovada l’octubre del 2015, estableix l’obligatorietat de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb totes les administracions. Una circular de l’Ajuntament de Tarragona estableix l’inici de l’aplicació d’aquesta llei a partir de l’1 de febrer d’enguany. Aquesta obligatorietat no afecta persones particulars, però sí persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

Això significa, en la pràctica, que tots els col·lectius de la ciutat, estiguin donats d’alta legalment o no, hauran de disposar d’una signatura electrònica, validada per l’Ajuntament, per realitzar qualsevol tràmit o petició. S’ha acabat, doncs, que les entitats puguin presentar mocions entrant-les per registre, o puguin demanar permisos d’ocupació de via pública per posar paradetes informatives o de qualsevol mena, o sol.licitin fer qualsevol altra activitat amb afectació municipal si abans l’Ajuntament no les ha “reconegut”, mitjançant la signatura electrònica.

A ICV-EUiA creiem que aquesta circumstància afecta directament al dret de participació ciutadana. No tots els col·lectius són associacions registrades legalment. De fet, la majoria solen ser plataformes o coordinadores que es formen en funció d’una causa concreta, i no disposen de la infraestructura d’una gran entitat. A més, no totes les persones tenen el mateix accés ni la mateixa destresa informàtica. Pretendre que des de l’1 de febrer passat tothom ho pot fer –i ho ha de fer- és ignorar l’esquerda digital que cada cop segrega més persones en la nostra societat.

Per aquestes raons, pensem que l’Ajuntament, si realment es preocupa per la participació ciutadana i la millora de la qualitat d’aquesta participació, hauria d’articular mesures de tansitorietat i acompanyament perquè qualsevol col.lectiu que vulgui fer un tràmit, adreçar una petició, presentar una moció o qualsevol altra cosa ho pugui fer sense dificultats.
Un canvi d’aquestes característiques no es pot decidir per sorpresa, originant una important retenció de l’accés dels ciutadans a les institucions, i en particular a l’Ajuntament.

“L’Ajuntament impulsa el projecte de Smart City, però no sembla que sigui gaire conscient de la diversitat de la ciutadania”, ha indicat Arga Sentís.