.

L’objectiu és proporcionar coneixements de la societat catalana i promoure la integració a l’entorn en què viuen les persones nouvingudes, la seva autonomia, la igualtat d’oportunitats i la inserció social a Torredembarra.

Del 22 al 26 d’octubre, va tenir lloc la quarta edició del curs Coneixements de la Societat Catalana i Marc Jurídic del Servei de Primera Acollida de Torredembarra, en coordinació amb el Programa Comarcal d’acollida i recepció dels nouvinguts als municipis i que es duu a terme en aplicació de la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Durant les quatre edicions realitzades durant aquest 2018 un total de 58 persones han obtingut la certificació d’assistència.

Amb l’aprovació d’aquesta llei, les administracions locals i la Generalitat han de garantir l’accés al Servei de Primera Acollida que es configura com un conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de formació i informació de les persones immigrades i les retornades. Aquests projectes es troben cofinançats amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Fons Social Europeu.

El curs de coneixements de la societat catalana, totalment gratuït, està adreçat a persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil, les refugiades, les apàtrides i les retornades, que estiguin empadronades a la comarca del Tarragonès. L’objectiu és proporcionar coneixements de la societat catalana i promoure la integració a l’entorn en què viuen les persones nouvingudes, la seva autonomia, la igualtat d’oportunitats  i la inserció social al municipi.

La realització d’aquesta activitat pretén completar la resta d’accions formatives que ja es realitzen al municipi de coneixements lingüístics i alfabetització des de l’Escola Municipal d’Adults “Mar de Lletres”, que juntament amb la formació de coneixements laborals, donarà a accés al Certificat d’Acollida, que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.