.

.

TOTS 21

8255e7114177790 2

El Plenari del proper divendres tractarà d’acceptar la cessió del Ministeri de Foment del tram de  l’antiga variant de la carretera nacional 340 en la zona Vall de  l’Arrabassada a l’Ajuntament de Tarragona, un espai que en el futur es convertirà en un espai urbà.  La longitud d’aquest tram és de 780 m. De fet es tracta d’una reversió perquè en el seu moment ja eren terrenys municipals.  El tram de l’antiga circumval·lació de la CN-340, desafectada com a sistema viari, està situada entre l’actual circumval·lació i la Via Augusta.

 El Ministeri de Foment no farà cap transferència econòmica per aquesta cessió i els terrenys no suposaran cap despesa per l’Ajuntament, doncs la urbanització  de la zona anirà a càrrec dels propietaris dels terrenys, quan es desenvolupin els dos plans de millora urbana d’aquesta zona, que ja contempla el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Dels dos  plans de millora urbana, un és el del Nàstic i  l’altre el de l’entorn de les parcel·les Iborra. El pla de millora urbana del Nàstic ja s’està tramitant i el de les parcel·les Iborra s’ha encarregat als serveis tècnics municipals la seva redacció. 

L’Ajuntament té prevista la construcció de 750 habitatges en aquest espai on també hi haurà diferents equipaments i zona verda.