.

Els responsables del projecte, amb els regidors de Medi Ambient i de Cultura, al Pont de Calderons. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha enllestit les obres de reparació, recuperació i posada en valor de l’aqüeducte de l’antic rec d’Almoster que portava aigua a Reus, així com del propi pont i del seu entorn. Fins a la data, la zona presentava un important estat de deteriorament derivat de l’ús de la infraestructura i el pas de vehicles pel pont.

El Pont de Calderons, situat al camí antic de Castellvell, és un pont de pedra que just a tocar, i en un mateix nivell, compta amb un aqüeducte que es va construir entre el 1444 i el 1449 i que formava part del reg que conduïa l’aigua del minat d’Almoster per a l’abastament de la ciutat de Reus.

Les obres es van iniciar a mitjans del mes de maig, i han anat a càrrec d’Agrovial, que va ser l’empresa adjudicatària del contracte. El projecte ha permès dur a terme tres tipus d’actuacions. D’una banda, l’arranjament i recuperació de la part superior del pont pel que fa a la seva qualitat estètica i funcional. D’una altra, el canvi de paviment del camí que en permet l’accés. Finalment, l’adequació d’una zona nova com a mirador de l’antic aqüeducte amb l’objectiu de crear un espai d’aturada, descans i refugi climàtic per als vianants que circulen pel camí.


Altres notícies:


Pel que fa al mirador, s’ha habilitat per permetre una millor vista de l’aqüeducte i de l’arc del Pont de Calderons i del barranc que du el mateix nom, alhora s’ha creat un entorn paisatgístic en consonància amb els usos actuals del camí, que avui dia s’utilitza com a zona de GR i de pas d’esportistes i vianants.

“Posar en valor espais com el Pont dels Calderons és una bona manera de tenir cura el patrimoni local, en aquest cas relacionat amb l’aigua, alhora que es millora la qualitat de vida de la ciutadania”, afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.