.

.

TOTS 21

Reproduïm íntegrament el comunicat de la plataforma Farts de Soroll sobre dos aspectes clau de la Part Alta: La retirada de la moratòria a la concessió de llicències a la zona per a locals d’oci i el projecte de peatonalitzar el barri. “En definitiva -s’hi pot llegir a tall de resum-: no volem que les coses es tornin a fer amb presses i necessitem un ampli consens en les decisions i la implicació de tots els agents del barri, no només els inversors en negocis turístics i una associació que s’atribueix la representació de tots els residents de la PA”.

“Arran de notícies recents sobre la Part Alta (PA) de Tarragona, la plataforma Farts de Soroll fa les consideracions següents:

  1. Aquesta plataforma no ha demanat mai cap moratòria a la concessió de llicències a la PA. Vam demanar la suspensió total de les llicències, considerant que la zona ja estava prou saturada amb 162 locals d’oci i restauració, i que les molèsties que provocaven ja eren prou dramàtiques i importants.
  1. La moratòria s´ha retirat sense tenir aprovada la tan esbombada modificació del POUM (que hauria d’ordenar els usos a la PA), ni saber els resultats dels mapa acústic (que la ciutat hauria de tenir des del 2012). ¿No era més lògic esperar a tenir el pla d’usos abans de retirar la moratòria? Sembla que no: a la PA és abans el turisme i el sector privat que els veïns.
  1. Farts de Soroll vam demanar el llistat dels locals existents abans de la moratòria (desembre del 2016). Després que recorréssim al Consell de Garanties, l’Ajuntament ens ha enviat una relació incompleta i desfasada: hi falten més de 60 establiments i hi sobren els que ja no existeixen, 30, i entre ells el Bar Pepito.
  1. L’Ajuntament, segons l’alcalde, no donarà més llicències de forma indiscriminada “si no és amb el consens dels veïns”. Esperem que el consens sigui amb tots els veïns. La PA necessita molt de diàleg, i nosaltres som els primers que sempre hem estat disposats a parlar amb tothom.

Pel que fa a la conversió en zona de vianants de la PA:

  1. S’ha fet a esquena de la majoria de veïns del barri, i no s’hi val a esgrimir un pla d’ordenació del 2012 per justificar la participació ciutadana. En 6 anys el col•lapse de la PA ha augmentat molt: més locals, més pisos turístics, més visitants, i més molèsties.
  1. Als veïns no se’ls renoven els contractes d’arrendament, i les molèsties per sorolls augmenten, provocant la gentrificació del barri, amb la desaparició del comerç de proximitat i dels mateixos veïns. La conversió en zona de vianants encara ho empitjorarà i posarà més en perill la PA com a barri.
  1. L’Ajuntament diu que no tenir cotxes al carrer provocarà menys sorolls. A quins cotxes es refereix? No pas als cotxes dels veïns, que entren al barri per necessitat. El soroll el fan els repartidors dels locals de restauració, el vehicles de neteja a hores intempestives, la recollida del vidre, i la gran quantitat de locals de restauració, oci i tendes que tanquen a altes hores de la matinada.
  1. Convertir en zona de vianants un barri no vol dir tancar-ne les entrades: és més complicat, només cal veure el desgavell del carrer Portalet. Farts de Soroll ja ha proposat a l’Ajuntament per escrit un seguit de mesures en aquest sentit. No hem rebut resposta.
  1. A proposta d’una associació s’ha creat, o es vol crear, una comissió per estudiar la conversió en zona de vianants de la PA. Demanem que totes les associacions implicades i preocupades pel futur de la PA hi tinguin veu i que es faci pública la composició d’aquesta comissió.

En definitiva: no volem que les coses es tornin a fer amb presses i necessitem un ampli consens en les decisions i la implicació de tots els agents del barri, no només els inversors en negocis turístics i una associació que s’atribueix la representació de tots els residents de la PA”.