.

La regidora Carme Crespo, Josep M. Macias, Andreu Muñoz i Imma Teixell mostrant les primeres troballes

L’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i el Museu Bíblic/Arquebisbat de Tarragona han engegat aquest mes d’octubre una intervenció arqueològica a la part baixa de la ciutat, concretament a tocar de la Necròpolis Paleocristiana, per tal de trobar informació sobre la Basílica de Sant Fructuós.

Sota la direcció arqueològica de Josep M. Macias Solé (investigador de l’ICAC), Andreu Muñoz Melgar (Museu Bíblic Tarraconense/Arquebisbat de Tarragona) i Imma Teixell Navarro (Conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona); s’ha engegat aquest projecte per tal de comprovar l’existència i l’estat d’aquest vestigi paleocristià, que compta amb l’ajut i la col·laboració de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

Carme Crespo observa a dos arqueòlegs treballant

Objectiu del projecte

Fa uns 80 anys l’arqueòleg Joan Serra i Vilaró va dirigir les excavacions de la Necròpolis Paleocristiana. Entre les troballes més excepcionals aparegué una basílica paleocristiana de 3 naus amb una longitud d’uns 39 metres per 18,50 metres d’amplada que tenia un absis semicircular.

Amb la urbanització del sector de l’antiga Tabacalera, es desconeix si les restes d’aquest absis van quedar conservades o destruïdes. Per tant, l’objectiu de l’excavació és sondejar el sector on es trobaria aquest absis per comprovar la seva existència.

D’aquesta manera els treballs han de permetre comprovar si sota de la pavimentació actual que es conserva a la zona resten servades les estructures de la basílica paleocristiana de sant Fructuós i analitzar la potencialitat estratigràfica d’aquest espai després de les afectacions urbanístiques realitzades a partir de la construcció de la Fàbrica de Tabacs. Els resultats seran posats al servei dels projectes i les noves necessitats que generin els futurs usos de l’espai. Si les estructures basilicals fossin documentades serà de vital importància tenir present, en el futur, aquesta realitat en els esmentats projectes, tot vetllant per la seva conservació i integració museogràfica en l’espai.