.

.

TOTS 21

L’animal tampoc no s’havia mogut fora del territori recentment, cosa que confirmaria que la infecció es va produir a la zona del Montsià.

El 4 de setembre es va confirmar un cas de virus del Nil occidental en un èquid a Amposta. Es tracta d’un poltre sense símptomes de la malaltia, al qual se li han detectat anticossos enfront el virus i que no havia estat vacunat prèviament. L’animal tampoc no s’havia mogut fora del territori recentment, cosa que confirmaria que la infecció es va produir a la zona del Montsià.

El cas va ser detectat pel programa de vigilància del virus del Nil occidental en animals que duu a terme el Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l’IRTA, en coordinació amb el Departament de Salut.

Les anàlisis, que es van realitzar al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), es van confirmar posteriorment pel laboratori central de veterinària d’Algete (laboratori de referència) i notificat per la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) del Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació.

La vigilància del virus del Nil occidental en èquids és un component molt important d’aquest programa a Catalunya. El cas del poltre d’Amposta es va detectar pel mètode de vigilància activa del programa de vigilància, gràcies a la participació dels veterinaris clínics d’èquids que hi col·laboren. En la vigilància activa es prenen mostres d’èquids sense símptomes, però també es fa la vigilància passiva amb els èquids que tenen símptomes sospitosos.

Després d’aquest primer focus en èquids a Catalunya, aquest any 2020 s’ha posat en marxa el Programa d’alerta, prevenció i control del virus del Nil occidental a Catalunya en hostes animals per reforçar la vigilància a zones properes del focus a partir d’un disseny de mostreig elaborat per la unitat d’epidemiologia de l’IRTA-CReSA. Paral·lelament, també s’ha activat el programa de vigilància d’arbovirus en mosquits coordinat pel Departament de Salut per realitzar inspeccions entomològiques i control vectorial a la zona.

Redacció