.

Imatge d'arxiu d'Ercros

Imatge d'arxiu d'Ercros

El 2013, el Complex Industrial de Tarragona d’Ercros, integrat per les fàbriques de Tarragona, Vila-seca I i Vila-seca II, va millorar el seu índex de freqüència general d’accidents un 73% respecte del 2012. Actualment, el centre de Tarragona ha superat 16 anys consecutius sense tenir cap accident amb baixa del personal propi a les seves instal·lacions; nou, el de Vila-seca I, i cinc, el de Vila-seca II. Entre tots dos exercicis, el Complex de Tarragona va reduir un 19% l’índex d’emissions.

En el conjunt dels centres del Grup Ercros, la millora experimentada per l’índex de freqüència general d’accidents va ser del 49%, el millor de la història de l’actual Ercros. Respecte de la mitjana dels últims cinc anys, la reducció ha estat del 55%. L’índex de freqüència general d’accidents és el més representatiu de la gestió de la prevenció de riscos laborals en una empresa, doncs abasta qualsevol tipus d’accident, hagi o no causat baixa laboral i amb independència que la persona accidentada sigui o no de la plantilla de l’empresa.

En comparació amb el sector químic espanyol, segons les dades de la Comissió de Seguretat Integral de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), el 2013, l’índex de freqüència general d’accidents d’Ercros va ser un 75% inferior.