.

.

TOTS 21

La regidora del Vendrell i diputada provincial Eva Mata Sendra.

L’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana ha aprovat aquest dilluns l’informe intern que proposa l’inici d’un expedient disciplinari a la regidora del Vendrell i diputada provincial Eva Mata Sendra. L’informe del Responsable de Compliment del Codi Ètic i del Codi de Conducta de l’organització considera acreditades faltes constitutives d’infraccions de naturalesa molt greu. Entre elles, deixadesa de funcions en càrrecs públics retribuïts, usurpació de funcions orgàniques o l’execució d’accions contràries a la normativa interna de l’organització. Així ho especifica una nota d epremsa feta pública pels republians aquesta tarda, encara que no entra en cap detall que pugui aclarir els motius que han motivat l’apertura de l’expedient

A l’espera que es pronunciï la Comissió de Garanties d’Esquerra Republicana, l’Executiva Nacional ha acordat la imposició de mesures cautelars com la suspensió de la militància i de les funcions institucionals que exerceix en nom d’Esquerra Republicana.

Redacció