.

fotografia d’un pas de vianants a Avinguda Catalunya on s’aprecia la dificultat de visió per una furgoneta aparcada. Foto: ERC

ERC ha reiterat aquest dilluns la seva proposta, incorporada en format de prec a una moció del PDeCAT durant el plenari de divendres passat, consistent en “Instal·lar aparcaments de motocicletes abans dels passos de vianants millora moltíssim la visibilitat dels conductors sobre les persones que creuen. És una mesura que ens permetria actuar en els punts més crítics de manera ràpida”, afirmava el portaveu dels republicans, Pau Ricomà. Aquesta mesura, afegia, s’ha demostrat eficient  a diversos municipis catalans i demana a l’Ajuntament que actuï amb celeritat per implantar-la. “És una fórmula senzilla i ràpida que milloraria la seguretat dels vianants. Cal detectar els punts més conflictius i perillosos i actuar-hi de forma prioritària”.

El portaveu d’ERC remarca que la mesura tindria doble benefici ja que ·a la millora de la seguretat dels vianants s’hi sumaria l’augment de places de motocicletes a Tarragona, una demanda recurrent dels conductors d’aquests vehicles que tenen grans dificultats per trobar aparcament”. Els republicans recorden que ja han reclamat a l’equip de govern més aparcaments per motocicletes en diverses ocasions.

Ricomà defensa que es tracta d’una inversió de baix cost i que aportaria una rendibilitat social indiscutible. “La seguretat viària ha de ser una prioritat i no pot estar supeditada a excuses pressupostàries”.  Des d’ERC ja han posat en coneixement del govern aquesta proposta a qui reclamen que “es prioritzi una diagnosi àgil dels punts més crítics que permeti actuar amb la màxima rapidesa possible”.