.

La senadora republicana Laura Castel.

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Senat ha aconseguit aprovar una moció que insta el Govern Espanyol a apujar les bonificacions dels peatges, que els transportistes han de pagar a causa dels desviaments obligatoris cap a les autopistes de peatge AP-7 i AP-2. “El seu caràcter obligatori ha d’anar acompanyat d’una compensació econòmica que en compensi el compliment, tenint present la fràgil situació que atravessa el sector del transport per carretera com a conseqüència de la crisi econòmica, i la forta competència d’empreses que provenen d’altres països”, ha insistit Laura Castel, que també ha recordat que “el sector ha advertit del risc de deslocalització d’empreses que donen feina a flotes locals i de proximitat”.

La iniciativa estableix un 100% de bonificació en els trams restringits i d’un 75% a la resta de recorreguts que discorrin per trams afectats. Es tracta d’una important millora de les bonificacions respecte del que va aprovar el Govern Espanyol en un primer moment, que en el millor dels casos només arribava al 50% de l’import del peatge als transportistes, en funció del trajecte.

La senadora Castel també ha recordat que és obligació del Ministeri de Foment el manteniment de les infrastructures viàries: “Des del moment en què es reconeix que alguns trams de la N-340 i la N-240 no són segurs, s’està reconeixent que hi hagut deixadesa en el manteniment de les vies. La seva ineficiència genera despesa i ha de ser la mateixa administració titular de les vies i del seu manteniment  qui es faci càrrec d’apujar i pagar les bonificacions. No la Generalitat. I si no, que traspassin la titularitat i els fons, i ja ens n’encarregarem nosaltres”.

La iniciativa s’ha aprovat sense cap vot en contra.