.

.

TOTS 21

Es tracta de la instal·lació de 2.000 metres de nou cablejat de baixa tensió, aeri de tipus trenat, que ha requerit una inversió total per part de la Companyia de 27.000 euros. Foto: Endesa

Endesa ha finalitzat recentment les obres de millora de la xarxa elèctrica de baixa tensió a l’entorn rural de Riudoms, al Baix Camp, concretament a la zona del Camí Coll d’en Boch i del Camí del Recreo. Es tracta de la instal·lació de 2.000 metres de nou cablejat de baixa tensió, aeri de tipus trenat, que ha requerit una inversió total per part de la Companyia de 27.000 euros. Aquesta millora, que s’ha realitzat de manera coordinada amb l’Ajuntament, se suma a les darreres inversions  d’Endesa al municipi, totes elles encaminades a reforçar la xarxa elèctrica i millorar l’electrificació del poble.

La millora principal d’aquesta actuació, que afecta de manera directa a 27 clients, és el fet d’haver instal·lat una línia de cable trenat. Aquest sistema representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. Aquest nou disseny és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i redueix el seu impacte paisatgístic. Així mateix, el nou cablejat té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur.

Des de la regidoria de Medi Rural i de Serveis públics de l’Ajuntament de Riudoms, el regidor Josep M Bages Virgili, valora molt positivament  aquesta obra, ja que donarà millor servei en els pagesos i residents de la zona. “Juntament amb Endesa treballem colze a colze per millorar la xarxa elèctrica tant del municipi com en el terme municipal”, ha confirmat.

Aquesta actuació se suma a les diferents intervencions de millora a la xarxa elèctrica que la Companyia està duent a terme en els darrers anys i que inclouen des de la instal·lació de nou cablejat de baixa tensió dins l’entorn urbà, fins la creació d’anelles elèctriques (interconnexió de línies de mitjana tensió) i reforma i millora tecnològica de centres de transformació. Amb aquest tipus d’intervencions, des de la Companyia es treballa per dotar la xarxa elèctrica de tots els municipis de Catalunya de les millores que la preparin per ser la xarxa digital, resilient i flexible que necessitarem per al futur. I és que si volem un futur sense emissions a l’atmosfera, passem necessàriament per un canvi en el consum energètic que implica un augment de l’ús de l’energia elèctrica que ha d’anar, de la mà d’una implantació massiva de parcs de generació d’energies renovables.

Redacció