.

.

TOTS 21

Abans i després de la reforma

Endesa ha finalitzat recentment una reforma a la xarxa elèctrica de Creixell, al Tarragonès, amb l’objectiu de reforçar la qualitat del subministrament elèctric a la zona costanera del municipi, on abunden els serveis turístics. Els treballs han consistit a realitzar noves connexions entre diverses línies, de manera que en cas d’incidència, els clients afectats es podrien alimentar per vies alternatives i tindrien un restabliment del servei molt immediat. Aquesta acció ha comportat també el soterrament d’uns 425 metres de cablejat aeri a la urbanització La Massó, al mateix municipi.

Concretament, el que ha fet la Companyia és anellar diversos centres de transformació. Aquesta intervenció consisteix a connectar diferents línies per tal que, en cas de puntes de demanda o d’una incidència en el servei, la xarxa es pugui alimentar per vies alternatives i minimitzar així el temps d’interrupció del subministrament als clients.

D’altra banda, s’han soterrat un total de 425 metres de línia i s’han retirat els 9 suports que l’aguantaven. Aquests treballs s’han realitzat a la urbanització La Massó, on la línia discorria (i ho fa ara també, però per sota terra), al llarg dels carrers Priorat, Penedès i Escultor Llimona. Així, a més de garantir una millor qualitat del subministrament, s’aconsegueix també una millora en l’impacte visual en aquesta zona urbana.

Aquesta actuació forma part dels plans de renovació de la xarxa elèctrica que Endesa duu a terme a la comarca del Tarragonès per tal de reforçar la infraestructura elèctrica, integrar-la a l’espai urbà i garantir una millor qualitat i continuïtat del subministrament elèctric a tots els seus clients.