.

La majoria d’actuacions van dirigides a proporcionar un subministrament fiable i resilient. Foto: Cedida

Endesa, a través de la seva filial e-distribución, preveu destinar 137 milions d’euros a la xarxa de distribució de la demarcació de Tarragona pel període 2025-27, el que suposa un augment del 10% respecte al trienni anterior (2024-26). Al conjunt de Catalunya s’estima una inversió triennal de 884 milions d’euros, un 7% més.

Aquests recursos tenen l’objectiu de seguir reforçant la infraestructura elèctrica per facilitar la integració de les energies renovables, electrificar cases, empreses i ciutats i proporcionar un subministrament fiable i resilient, inclús davant de fenòmens meteorològics adversos. En aquest sentit, la inversió estimada pels pròxims tres anys està pendent de la concreció del nou marc regulador, que hauria de facilitar les inversions necessàries per a poder complir amb els objectius de descarbonització marcats a 2030.

De fet, segons la companyia, “es podria augmentar significativament el volum d’inversió pel proper trienni si el regulador estatal adaptés la legislació vigent per tal de maximitzar l’ús de la xarxa ja existent, així com la de nova creació”. Això passaria per simplificar i racionalitzar el procés de desenvolupament de la xarxa i “donar certesa reguladora amb l’objectiu d’evitar colls d’ampolla en l’accés a la xarxa”.

En total, Endesa preveu realitzar 1.148 projectes a tot Catalunya, els quals s’orientaran a incrementar la capacitat d’accés a la xarxa de distribució per a poder connectar parcs eòlics, solars i autoconsum; al reforç de la fiabilitat i a la qualitat de les seves infraestructures, i a la digitalització, que permet integrar nous serveis i fer-ne una gestió més eficient amb un benefici directe als 4,45 milions de clients que Endesa té amb contracte d’accés a les infraestructures energètiques de Catalunya.


Altres notícies:


En aquest sentit, la companyia té previst concentrar més recursos que en el trienni anterior a incrementar la capacitat d’accés a la xarxa, de manera que ha reforçat amb 58 milions d’euros més aquesta partida, el que implica un augment del 68%, fins a consolidar la xifra dels 144,3 milions d’euros a les quatre demarcacions del territori. Això permetrà, entre d’altres, seguir donant resposta als nous punts de subministraments que permeten desplegar la mobilitat elèctrica o l’autoconsum.

A tancament del mes de maig, per exemple, Endesa té connectats més de 106.470 autoconsums individuals i col·lectius a la xarxa de distribució, un 14% més que en finalitzar el darrer any. En destaquen especialment els autoconsums col·lectius, que han crescut un 127% i representen el 59% de tots els que hi ha connectats a les xarxes de e-distribución a tot l’Estat.

En relació a les inversions dirigides a reforçar la fiabilitat i la millora de la qualitat es preveu de prop de 180 milions d’euros a Catalunya, mentre que els projectes lligats a digitalització, rebran uns 112 milions d’euros.

Tot plegat implica actuar directament en més de 8.700 quilòmetres de línies elèctriques d’alta, mitjana i baixa tensió. De fet, en destaca especialment l’esforç inversor en la baixa tensió, que se situa en gairebé 132,7 milions d’euros. Així, la companyia, entre el 2025 i el 2027, preveu millores en més de 3.400 quilòmetres de cablejat de baixa tensió, aquella que arriba als usuaris finals, com empreses, llars o comerços.

El responsable de la xarxa de distribució d’Endesa a Catalunya, Francesc Alemany, explica que “aquesta planificació s’ha fet després d’haver escoltat el territori. N’hem prioritzat els requisits més immediats i també aquells més estratègics, conscients del paper essencial que la xarxa de distribució juga en la qualitat de vida de les persones i el procés de transició energètica en el qual estem immersos”.

La digitalització: clau per assolir els reptes de futur

La digitalització de la xarxa de distribució és un element crucial per a la transició energètica, ja que fa possible la migració cap a un sistema energètic més sostenible i descarbonitzat.

Tot plegat implica actuar directament en més de 8.700 quilòmetres de línies elèctriques d’alta, mitjana i baixa tensió. Foto: Cedida

Així, per exemple, juga un paper clau per assegurar la integració de les energies renovables (parcs eòlics, solars, autoconsum…) i l’energia distribuïda, produïda a petita escala i a prop dels punts consum, cosa que en millora també l’eficiència energètica. I és que la xarxa de distribució tradicional, dissenyada com a un flux d’energia unidireccional que va de les centrals de generació d’energia fins als consumidors, té els dies comptats a favor d’una xarxa activa, participativa i flexible, on el client passarà a ser el centre del sistema elèctric. És per això que Endesa situa la digitalització en l’eix central de tot aquest canvi, ja que les infraestructures elèctriques són indispensables per assolir els reptes de descarbonització de la Unió Europea l’any 2030.

Una altra línia en la que Endesa seguirà treballant al llarg del proper trienni és en la innovació i aplicació de noves tecnologies digitals que permeten afrontar millor fenòmens meteorològics extrems que poden afectar a la qualitat del subministrament, una de les conseqüències del canvi climàtic. En aquest sentit, l’objectiu de la companyia és augmentar la resiliència de la xarxa de distribució per tal no només de resistir a situacions adverses, sinó també de recuperar-se més ràpidament i afectar, així, al mínim possible als clients.

Una de les maneres per reduir el temps en que es triga a restablir el servei elèctric en cas d’incidència, ja sigui pròpia o derivada d’agents externs, és l’ús dels telecomandaments, uns elements que permeten realitzar les primeres maniobres de forma remota i que escurcen fins a un 20% el temps de reposició del servei; mentre que una altra funció cada cop més estesa és la sensorització de la xarxa, o dit d’una altra manera, la instal·lació de sensors en diferents instal·lacions que permeten recopilar dades en temps real, cosa que pot ajudar, per exemple, a detectar anomalies abans que tinguin un impacte directe en els ciutadans.

A més, també s’aprofita el potencial del big data i la intel·ligència artificial per a millorar l’operativa en un procés de presa de decisions, cada vegada més basat en les dades. Entre els projectes en marxa en destaca el Network Digital Twin, el bessó digital de la xarxa, una rèplica exacta dels actius amb la qual es poden realitzar simulacions en totes les condicions possibles. Aquest bessó digital obre la porta a la gestió de les xarxes basades en dades, a controlar en temps real el funcionament dels diferents components, realitzar un manteniment preventiu i interactuar amb el personal de camp de forma més eficient.

Necessitat d’electrificar l’economia

Una aposta decidida per electrificar les llars, les empreses i les ciutats suposaria reduir la dependència de combustibles fòssils i la factura energètica per part dels països europeus. Segons dades d’Eurelectric, modernitzar les xarxes de distribució a tot Europa permetria accelerar la transició energètica i ajudaria a la Unió Europea a estalviar 309 mil milions d’euros a l’any en importacions de combustibles fòssils des de 2040 fins a 2050, amb la creació de més de 2 milions de llocs de treball.

L’actual Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 fixa que la capacitat renovable a Espanya es doblarà en els propers anys per tal d’assolir fins a 160 GW verds al 2030. En aquesta línia, Francesc Alemany, emfatitza: “El marc regulador s’hauria de flexibilitzar suficientment com per permetre que la xarxa de distribució es pugui desenvolupar al mateix ritme que els objectius de descarbonització que tenim a nivell europeu. Només així aconseguirem donar resposta a les necessitats actuals i futures, com per exemple la connexió de nous subministraments com són els centres de dades, dessalinitzadores –tant necessàries en context de sequera–, industries o plantes de generació renovable. Si això es produís, la inversió pel proper trienni a Catalunya encara podria créixer més”.

La xarxa elèctrica d’Endesa a Catalunya: 2,5 voltes a la Terra

Endesa compta amb una extensa xarxa de distribució a Catalunya, que representa un 39% de la potència de tota la Companyia a l’Estat i compta, entre d’altres, amb 99.734 quilòmetres de línies elèctriques repartides entre les quatre demarcacions catalanes, el que equivaldria a donar la volta al planeta Terra 2,5 vegades.

A més, disposa de més de 51.726 instal·lacions elèctriques, de les quals 210 són subestacions, 45.995 centres de transformació, 5.399 centres de mesura i 122 centres de repartiment.

A la demarcació de Tarragona, la xarxa de distribució concentra més de 18.369,6 km de línies elèctriques de les quals el 60,8 % són aèries (11.177,34 km) i el 39,2% restant són soterrades (7.192 km). Del total de cables, 6.816 km corresponen a mitja tensió i 11.553,6 km  corresponen a baixa tensió que van connectats a  50  subestacions, 8.271 centres de transformació i 654.988  punts de subministrament.