TOTS 21

Cal ressaltar que abans de Setmana Santa es durà a terme la neteja de tots els contenidors i la reposició dels malmesos en totes les zones del municipi

Cal ressaltar que abans de Setmana Santa es durà a terme la neteja de tots els contenidors i la reposició dels malmesos en totes les zones del municipi

L’Ajuntament de Torredembarra ja ha posat en marxa el desplegament del nou servei de recollida de residus després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic avalés l’acord d’adjudicació a l’empresa Nordvert, SL. L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que fa uns dies es va formalitzar la signatura del contracte i aquest matí ha tingut lloc una reunió entre Ajuntament i empresa adjudicatària per tractar sobre la constitució de la comissió de seguiment, que vetllarà pel correcte funcionament del servei i perquè es compleixi el calendari de desplegament que finalitzarà abans de l’1 d’agost. D’aquest calendari, cal ressaltar que abans de Setmana Santa es durà a terme la neteja de tots els contenidors i la reposició dels malmesos en totes les zones del municipi. A més, en aquests moments, ja s’ha ampliat amb un dia més a l’hivern la freqüència de recollida de l’orgànica a través del Porta a Porta al Nucli Antic.
Les actuacions més destacades que es duran a terme en els propers sis mesos són:
Febrer: S’incrementa, durant els mesos d’hivern, la freqüència de la recollida de l’orgànica a través del Porta a porta al Nucli antic. De quatre dies passa a cinc (ara també es recollirà els dimarts). Incorporació de xips als contenidors comercials, rentat excepcional de contenidors de ciutadania i reposició d’etiquetes, i compra de nous contenidors de ciutadania.
Març: Substitució dels contenidors trencats amb nous contenidors, compra i distribució de contenidors comercials d’envasos amb xip i canvi de freqüència de neteges de contenidors de ciutadania i comercials.
Abril: Compra de nous contenidors de fracció orgànica, incorporació de vehicles de recollida de voluminosos i inici recollida segregada de voluminosos aprofitables.
Maig: Compra i repartiment de contenidors flexibles (big bag) per a poda, incorporació vehicle càrrega posterior i incorporació de la recollida comercial d’envasos.
Juny: Incorporació de nou vehicle de recollida de poda i modificació dels horaris de recollida de poda i voluminosos.
Juliol: Incorporació de vehicle elèctric per a la recollida Porta a porta, retirada de contenidors de fracció orgànica i distribució dels nous.
Per a la resta del 2019, s’han previst altres actuacions, entre les quals destaca la implementació de la recollida Porta a porta al barri de Babilònia.
L’adjudicació del contracte s’ha fet per 4.303.534,88 (IVA inclòs) i una durada de quatre anys amb possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de dos anys més.
Cal recordar que les principals novetats que es posaran en marxa amb el nou contracte són:
– Desenvolupar per barris un nou sistema de recollida: el porta a porta, que permet assolir un reciclatge superior al 70%, mentre que amb contenidors no s’ha pogut superar el 39% a Torredembarra. S’incrementarà la freqüència d’algunes recollides com la de la matèria orgànica per evitar olors.
– El material lliurat per al nou sistema de recollida disposarà de xip identificatiu als contenidors d’orgànica (FORM) i les bosses d’envasos per fer el seguiment de la millora del reciclatge i per a una millor identificació de les persones i establiments que puguin gaudir de bonificacions en la taxa si realment reciclen.
– La poda passarà a recollir-se diumenge i dilluns, i amb saques de runa (big-bags) i camió amb ganxo.
– La recollida comercial inclourà la dels envasos i l’empresa farà íntegrament la d’orgànica (FORM) i la de vidre i cartó comercials, atès que fins ara una part la feien els brigades ambientals.
– També s’ha previst una recollida diferenciada dels voluminosos que permeti reutilitzar allò que encara és aprofitable amb finalitats socials.
– Hi haurà aportació de nous contenidors i, a poder ser, de diferent model per evitar els problemes dels actuals (es trenquen amb facilitat amb el vent). S’han definit de manera exhaustiva els sistemes de neteja que, en la part externa de contenidor, s’haurà de fer obligatòriament a mà.
– Millores en les prestacions del sistema de seguiment diari amb geolocalitzador de vehicles i contenidors que permetrà controlar millor el servei prestat per l’empresa.