.

.

TOTS 21

Operaris d'EMATSA treballant al centre de Tarragona

L’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona ha aprovat el seu Pla d’Igualtat. D’aquesta manera, EMATSA compleix el compromís de l’Ajuntament de Tarragona i del Grup Agbar amb l’establiment i desenvolupament de polítiques per garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes dintre de l’organització i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

La Comissió d’Igualtat d’EMATSA, formada per la representació dels Treballadors i de la Direcció d’EMATSA, ha signat de manera conjunta i consensuada el seu Pla d’Igualtat. Es tracta d’un document que és el resultat del diagnòstic de situació de la realitat de l’empresa en matèria d’igualtat que s’ha realitzat durant aquest any. Està format per trenta-sis accions, l’objectiu de les quals és assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.

La Comissió serà l’encarregada de  vetllar per l’execució de les accions del Pla i avaluarà anualment, en relació a cadascun dels objectius establerts, la realització i efectivitat de les mesures posades en marxa.