.

.

TOTS 21

Un solar de Roda de Berà. Foto: Cedida

Un solar de Roda de Berà. Foto: Cedida

Aquesta setmana l’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament ha llançat la campanya informativa de neteja de solars urbans. La finalitat d’aquesta campanya anual és vetllar pel compliment del deure dels propietaris de fer el manteniment necessari de les seves parcel·les urbanes i tenir-les en condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i ornat.

Aquest any, a més a més, es fa molt necessària degut a la sequera, per reduir al màxim el risc d’incendi i garantir la seguretat de les persones, dels béns personals i materials, evitant riscos innecessaris.

S’inspeccionaran fins a un total de 500 parcel·les comptabilitzades, ubicades a tots els barris del municipi. Durant aquests dies l’Ajuntament està enviant cartes a tots els propietaris i propietàries, els qui, abans de l’1 de maig, hauran de condicionar els seus solars urbans. A partir d’aquesta data s’iniciaran les inspeccions d’ofici per part de l’inspector de via pública i s’elaboraran informes per constatar els propietaris que incompleixin amb la seva obligació. Si les parcel·les no es troben en condicions òptimes en una segona inspecció, podrà donar lloc a la imposició d’una sanció administrativa.

La campanya afecta tot els solars privats, amb excepció d’aquells que corresponen a patis o piscines d’habitatges annexes, construccions auxiliars o habitatges en construcció, així com solars que per la seva ubicació es poden considerar zona boscosa.