.

El conseller responsable de Transparència, José Luis Martín.

L’Ajuntament de Tarragona ja té enllestit el model de pressupostos participatius que s’aplicaran l’any vinent. Es tracta d’un procés participatiu que, per primer cop, posarà en marxa el consistori tarragoní.

La ciutadania decidirà en què es destinaran 200.000 euros de la partida d’inversions, 100.000 més del previst inicialment. L’Ajuntament inicia la setmana vinent la recollida de projectes i d’aquests llençarà un seguit de propostes el 14 de gener i, del 4 de març al 31 de març, que es realitzaran les votacions. L’1 d’abril es faran públics els resultats.

Els pressupostos participatius són una de les prioritats de la conselleria de Transparència i Govern Obert. “L’objectiu és implicar, a través de la participació, als tarragonins i tarragonines en les decisions del govern i en l’ús dels recursos públics”, explicar el conseller responsable de Transparència, José Luis Martín. “Per aquest motiu -afegeix el conseller d’Hisenda, Pau Pérez,- enguany s’hi destinarà el doble del pressupost que inicialment havíem contemplat”.

Amb l’objectiu de fer-ho realitat, l’Ajuntament de Tarragona s’ha dotat d’un portal de Participació. A aquest espai virtual, a banda de figurar-hi els pressupostos participatius, es poden encetar votacions que pugui proposar el consistori i “altres processos participatius amb l’objectiu de donar veu a la ciutadania a l’hora de prendre decisions”, assenyala Martín. El portal també permetrà el ciutadà fer propostes per millorar la ciutat.

Codi Ètic i de Bon Govern

Un altre dels passos importants que l’Ajuntament de Tarragona ha donat és l’aprovació al darrer plenari municipal del Codi Ètic i de Bon Govern. Per unanimitat el consistori donava llum verd a complir amb l’obligació d’aprovar un codi de conducta que es recull a la Llei de Transparència, en què s’especifica, entre altres, l’obligatorietat de “l’establiment d’uns principis ètics i unes regles de conducta coherents”.

Així mateix, aquest codi estableix, com marca la llei, la creació del Comitè d’Ètica, els membres del qual no seran remunerats, que vetllarà pel seu compliment i emetrà propostes i recomanacions.

Amb aquesta nova normativa, des de l’Ajuntament de Tarragona “ens plantegem tres objectius fonamentals. Entre ells, establir els principis ètics que han de guiar l’actuació del personal municipal; definir els principis de Bon Govern per fomentar; i determinar les normes de conducta dels alts càrrecs i assimilats de casa nostra”.

El Codi Ètic recull la prohibició de rebre regals o donacions, tret d’aquells de cortesia, que seran publicats al Portal de Transparència. La publicació de les reunions, entrevistes i trobades dels representants municipals també figura entre els compromisos i, des del mes d’abril, ja es publiquen a la web municipal.

El Codi Ètic i de Bon Govern ha estat elaborat pels tècnics municipals de la conselleria de Transparència i Bon Govern de l’Ajuntament de Tarragona, sense cap despesa suplementària per a les arques municipals. “L’aprovació per unanimitat al Ple de tots els grups municipals d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern referma el nostre compromís amb la transparència, per tal d’aconseguir l’excel·lència en la gestió municipal. Però la feina no acaba aquí. Des de la conselleria de Transparència i Govern Obert continuem treballant per tal d’assolir un millor funcionament de l’Ajuntament de Tarragona, perquè això revertirà en benefici la ciutadania de la nostra ciutat”, conclou el conseller de Transparència i Bon Govern, José Luis Martín.