.

.

TOTS 21

Algunes de les deficiències detectades als parcs

L’any 2012 es va iniciar un seguiments dels diferents elements que integren les zones lúdiques per a infants situades a parc i a indrets de la Vila. Ja el 2013 es va elaborar un peritatge i una valuació de l’estat de tots i cadascun dels diferents gronxadors, tobogans i altres .

L’informe ha generat un calendari de reparacions i substitucions en alguns casos per a garantir la seguretat en la seva utilització.

Fustes amb clivelles, cargols i ferros amb símptomes de rovellament, desgast d’eixos i alguns accessos a plataformes i especialment xapes de ferro que amb les proteccions desgastades i amb l’escalfor de l’estiu podien provocar cremades lleus són algunes de les deficiències detectades.

A dia d’avui tots els parc estan en bones condicions d’ús. En casos com La Portalada es va decidir el canvi total del parc.