.

.

TOTS 21

Punt d’Informació Juvenil de Roda de Berà.

Punt d’Informació Juvenil de Roda de Berà.

Posa-li nom al PIJ” és el títol del concurs que l’Ajuntament de Roda de Berà, a través del Punt d’Informació Juvenil, ha engegat per tal de dotar d’un nom al servei municipal. L’objectiu és propiciar una pluja d’idees entre els joves de la localitat i trobar un nom institucional, per al servei i per a l’edifici en el qual es troba ubicat, que s’utilitzarà en totes les activitats relacionades amb el PIJ.

El concurs és obert al jovent d’entre 12 i 35 anys, i es pot participar de manera individual o col·lectiva. Es podran presentar fins a un màxim de tres propostes per participant, les quals hauran de ser originals i no infringir els drets d’autor.

Per participar caldrà, en primera instància, omplir un full d’inscripció, que es lliurarà al Punt d’Informació Juvenil, amb les dades personals de l’autor. En cas de ser menor d’edat, serà necessària l’autorització del pare, mare o tutor/a legal. Les propostes es presentaran, abans del 21 de març, dins un sobre tancat identificat a l’exterior amb la referència “Concurs del nom del Local Municipal de Joventut”.

El Jurat, format per cinc representants de l’Ajuntament de Roda de Berà, podrà seleccionar fins un màxim de set propostes, sobre les quals s’escollirà la guanyadora, tenint en compte criteris d’originalitat, creativitat i idoneïtat. El premi, un diploma i dues entrades a Port Aventura, es lliuraran el 5 d’abril al Punt d’Informació Juvenil, dia en què tindrà lloc la inauguració de les millores realitzades en l’edifici municipal.